fbpx

Darujte 2 %

2 % z dane

Malý Berlín je nezávislým kultúrnym centrom, ktoré sa snaží pripravovať pestrú skladbu kultúrneho programu. Centrum prevádzkuje občianske združenie Publikum.sk a naše aktivity sú financované najmä vďaka podpore z verejných zdrojov, napríklad z Fondu na podporu umenia, z dotačného programu Mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja, ďalej vďaka podpore Nádvoria a taktiež z vlastných zdrojov.

Pomôcť nám však môžete aj vy zaslaním 1 % (2 %) z dane. Ak ste právnická osoba, naše údaje vyplníte vo svojom daňovom priznaní. Od roku 2019 je v platnosti nová úprava darovania 1 % (2 %) z dane na to, aby ste mohli darovať 2 % (a nie len 1 %), je potrebné splniť jednoduchú podmienku: do termínu podania daňového priznania v roku 2019 (za rok 2018) musí subjekt darovať aspoň 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napríklad aj nám). Podrobné informácie o postupe darovania 1 % (2 %) z dane nájdete tu.

Ak ste zamestnancom, naše údaje vyplníte vo vyhlásení, ktoré spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vydáva zamestnávateľ) zanesiete na svoj daňový úrad. Vyhlásenie, v ktorom sú už vyplnené naše údaje, si môžete stiahnuť tu.

Podporou nás zároveň podporíte aj množstvo ďalších kultúrnych a umeleckých aktivít v Trnave, ktorým sa snažíme pomáhať zasa my, a to nielen poskytnutím priestorov na skúšanie, či priamo na realizáciu predstavení, ale aj technickou podporou, vzdelávacími aktivitami a radami.

IČO: 42160049
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Publikum.sk
Sídlo: Hospodárska 93, 91701 Trnava

Ďakujeme!