fbpx

Aké sú perspektívy nakladania s komunálnym odpadom?

24. septembra 2020
— Hlavná sála

Produkujeme čoraz viac odpadu a skládka komunálneho odpadu v meste Trnava je na konci s kapacitou.

Aké riešenia prinášajú moderné technológie? Je skládkovanie akceptovateľné, lebo sme si naň zvykli? Ako je to s recykláciou? Chceme hľadať naozaj efektívne riešenia na základe faktov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vám odpovieme. Príďte si vytvoriť vlastný názor po vypočutí odborníkov. Príďte ponúknuť vlastné nápady. Problém nakladania s odpadmi sa týka každého z nás.

Okruhy prezentácie:

  1. Úvod – stav nakladania s komunálnym odpadom v meste Trnava
  2. Legislatívne prostredie a požiadavky EU v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
  3. Progresívne technológie nakladania s komunálnym odpadom.
  4. Máme riešenia? – diskusia odborníkov s občanmi.

Na konferenciu vás pozýva občianske združenie „Voda pre klímu – Environmentálne technológie“.