fbpx

Ako spraviť mesto lepším pre život

8. apríla 2015
— Berliner DKP

Pozývame vás na besedu s Radoslavom Mizerom zo spoločnosti Solved o tom ako môžeme využiť zahraničné skúsenosti na to, aby sme spravili naše mestá lepšími miestami pre život. Podujatie pripravuje organizácia Wisemans.

Výrazy ako “Creative Industry” a “Creative Economy” sa dnes často skloňujú pre ich socio-ekonomický potenciál v spojitosti s mestami. Miestne organizácie a samosprávy po celom svete si čoraz viac uvedomujú dôležitosť týchto odvetví, pretože tvoria neoddelitelnú súčasť v riešeniach problémov a výziev napr. mobility, urbanizácie, kultúrneho vyžitia alebo využitia verejných priestorov.

Otázkou je, čo môže spájať tieto aktivity tak, aby boli v dnešnej dobe efektívne riešené? Solved je komunita expertov a zároveň nástroj, ktorý sa snaží nájsť optimálne riešenia s potenciálom a víziou pre ich udržatelnosť.

Urbanizácia, mobilita, verejné priestory v rámci Trnavy predstavujú výzvy, ktoré by sa dali efektívne riešiť na báze skúseností z iných štátov, napr. Kanady, Fínska, Austrálie alebo Nemecka.

Radoslav Mizera v roku 2013 spolu s dvomi fínskymi kolegami založil spoločnosť Solved – The Cleantech Company, ktorá pomocou moderných technológií spája klientov ako sú napr. mestá s expertmi z celého sveta. Budujú globálnu sieť odborníkov, v rámci ktorej sa snažia nájsť najlepšie environmentálne a udržateľné riešenia, napr. v oblastiach ako sú energetika, doprava, urbanizácia, správa budov a podobne.