fbpx

Bezpečnosť na podujatiach

29. októbra 2015
— Berliner DKP

Prednáška o komplexnej bezpečnosti na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach (nie len o SBS). Dozvieme sa, aké povinnosti vyplývajú organizátorom zo zákona, aká je dobrá prax doma i v zahraničí. Porozprávať o tejto dôležitej a často zanedbávanej téme nám prídu Martin Královič, bezpečnostný konzultant a Michal Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda.

Martin Královič / Pochádza z Trnavy. Študoval na Fakulte Managementu UK v Bratislave a momentálne dokončuje štúdium v odbore Crowd Safety Management na Buckinghamshire New University vo Veľkej Británii. Je majiteľom a riaditeľom bezpečnostnej agentúry, ktorá sa zameriava na koncerty, festivaly a pohyb veľkého počtu osôb. Každoročne manažuje na festivale Pohoda v Trenčíne viac ako 600 dobrovoľníkov.

Michal Kaščák / V 13 rokoch založil hudobnú kapelu Bez ladu a skladu, ktorá s prestávkami funguje dodnes. Vyštudoval zemepis a matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1997 založil hudobný festival Pohoda, ktorý vypracoval na najväčší a najúspešnejší hudobný festival na Slovensku. Popri tom zložil hudbu k trom filmom, či uvádzal reláciu o rockovej hudbe.

Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu PUBLIKUM PRO, ktorý realizujeme s finančnou podporou Nadácie Eset. Cieľom projektu je pomocou prednášok, workshopov a seminárov pomôcť kultúrnej a umeleckej scéne v Trnave rásť a napredovať.