fbpx

Bývanie pre priemysel

23. mája 2017
— Berliner DKP

Pozývame vás na poslednú jarnú prednášku o industriálnej Trnave. Prednášať bude opäť architekt a zakladateľ projektu Čierne diery Miroslav Beňák.

Dedičstvom trnavského industriálu nie sú len výrobné prevádzky. Rovnako dôležitá súčasť závodov boli aj domy pre pracovníkov a ďalšie nevýrobné objekty, zabezpečujúce ich spoločenský život. Bývanie a práca išli vo fungovaní mesta vždy ruka v ruke a mali priamy vplyv na jeho rast. Coburgova robotnícka kolónia je asi najznámejšia. V Trnave však existujú aj ďalšie domy patriace k iným závodom, rôzneho architektonického prevedenia.

Postupom času sa mnohé takéto stavby odtrhli od závodov, z ktorých mnohé ukončili svoju prevádzku a na ich industriálny pôvod sa tak akosi zabúda. Tretia prednáška o industriálnej Trnave je zameraná na túto menej známu súčasť jej priemyselného dedičstva.