fbpx

Dudas Brothers

26. októbra 2016
— Berliner DKP

Dudas Brothers je umelecká súrodenecká dvojica pochádzajúca z Trnavy, ktorá pôsobí na súčasnej výtvarnej scéne s prestávkami už od roku 2002.

Možno je namieste upozorniť neznalého diváka, že by sa nemal zľaknúť, keď ich zbadá vystupovať v „kukláčskych“ maskách. Tie sa totiž už za tých pár rokov stali ich poznávacím znamením. Tento svoj atribút si zvolil zjavne pre ideové východiská svojej umeleckej tvorby. V nej sa venujú prevažne spoločenským témam, kde reagujú na aktuálne politické, geopolitické a sociálne dianie nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Hoci sa ich práce nesú vo veľmi ironickej atmosfére, ako sami tvrdia, nesnažia sa byť cynikmi.

Vo svojom vystúpení sa budú snažiť divákom priblížiť svoju doterajšiu umeleckú tvorbu, a to najmä prostredníctvom prezentácií. Vzniknú tak série nových projektov, ktoré  vyústia do umeleckých performáncií s presahom do videa, textu, audia či interaktívnych diel. Celá séria aktivít a záznamy z nich vytvorené, sa stanú základom pre samostatnú pripravovanú výstavu Dudas Brothers. Konkrétne témy, ktoré budú pre divákov pripravené, budú hlavne : Konflikt na Ukrajine, utečenecká kríza, radikálny pravicový extrémizmus v Európe a takisto témy slobody, pravdy, spravodlivosti, solidarity atď.