fbpx

Hnutie Slow Food

23. mája 2019
— Hlavná sála

Spolu s hlavným partnerom prednášok L.A.D.plus, strechy, drevo môžeme v ďalšej ekologickej prednáške predstaviť medzinárodné hnutie Slow food.

Vzniklo v 80. rokoch v Taliansku ako reakcia na globalizáciu, rastúcu popularitu fast foodu a vytrácanie sa lokálnych gastronomických tradícií. Vízia Slow Food predstavuje svet, v ktorom všetci majú prístup a možnosť vychutnať si jedlo, ktoré je dobré pre nich, dobré pre tých, čo ho vypestovali a aj dobré pre planétu.

Tento prístup, ktorý vyznáva aj prednášajúca Petra Molnárová z bratislavského Slow Food Pressburg, je založený na koncepte jedla definovaného troma princípmi: dobré, čisté a férové.

  • dobré: kvalitné, chutné a zdravé jedlo
  • čisté: Produkcia ktorá neubližuje prírode
  • férové: rozumné ceny pre zákazníkov a spravodlivé ceny pre výrobcov.

Petra Molnárová vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo pre nemecký a taliansky jazyk FF UK v Bratislave. Vidieku, predovšetkým vidieckemu cestovnému ruchu a kvalitným potravinám sa venuje v rámci vlastných a zdieľaných projektov intenzívne posledných 20 rokov. Pred siedmimi rokmi založila spolu s ďalšími pôžitkármi miestne združenie Slow Food Pressburg . Posledné štyri roky je súčasťou tímu bratislavskej Starej tržnice, kde manažuje potravinový Trh piac markt.

Slow Food Pressburg je miestnou organizáciou medzinárodného hnutia Slow Food. Jej cieľom je podpora remeselných producentov kvalitných potravín. Pracuje predovšetkým v roli mediátora medzi roľníkmi, manufaktúrami a spotrebiteľmi a snaží sa prostredníctvom vlastných aktivít tieto dva svety prepájať.

Hlavný partner: L.A.D.plus, s r.o.
Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavské rádio, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, Trnava