fbpx

Hot Modern: Architektúra neskorého modernizmu v slovenských kúpeľoch

23. novembra 2016
— Berliner DKP
Vstupné:
— zdarma

Slovensko je krajina bohatá na prírodne danosti, ktoré sú predpokladom pre kúpeľnú rekreáciu. Mnohé kúpeľné lokality v 20. storočí prešli rozsiahlym vývojom ale aj úpadkom. Prednáška architekta Martina Zaička predstaví tento kúpeľný rozvoj, ktorého pozostatkom sú veľké kúpeľné komplexy v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach alebo v Bardejove. Uvedieme však aj iné, nemenej zaujímavé lokality s hodnotnou rekreačnou architektúrou. Pozývame k nahliadnutiu do známych a navštevovaných miest cez príbeh nepoznanej architektúry.