fbpx

Kým mesto malo dlhodobo ucelenú podobu, v 19. storočí sa vplyvom industrializácie začína postupne meniť a rozrastať. Industriálna Trnava – to bol akýsi predobraz Trnavy dnešnej. Mesto má svoje historické a geografické špecifiká, ktoré podmienili aj smerovanie vo vývoji fabrík a ich výrobného zamerania. Vznikajúce fabriky a obytné štvrte vytvorili akési stopy, ktoré sú v meste stále dobre čitateľné v podobe priemyselného dedičstva.

Prednáška Miroslava Beňáka bude zameraná na postupný chronologický rozvoj trnavského priemyslu s jeho dopadmi na mesto, jeho urbanizmus a architektúru.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nadácie Eset.
Mediálni partneri: Trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk a mesto Trnava.