fbpx

Najlepšie české kraťasy za rok 2017! Príďte sa pozrieť na pásmo filmov, ktoré boli nominované na Českého leva. Uvidíte najlepšie hrané aj animované krátke filmy vrátane toho, ktorý si odniesol cenu Magnesia pre najlepší študentský film.
www.iShorts.eu

25th Czech Lion – The Magnesia Student Film Award
The best Czech short films of 2017! Come check out the short films nominated for
the Czech Lion award! You are going to see the best Czech live action and animated
short films, including the one that received the Magnesia Award for the best student

 

Program

Atlantida, 2003 (VŠMU, FAMU)
réžia / director: Michal Blaško
hrajú / starring: Elizaveta Maximová, Levan Mania, Vladislav Šarišský
2017 | 30 min | hraný film / live action

Rok 2003, štyri roky pred vstupom Slovenska do schengenského priestoru. Martin a Denisija, mladý ukrajinský pár, prekročí ilegálne hranicu medzi Ukrajinou a Slovenskom, aby sa dostali do západnej Európy. Kým v súčasnosti je hranica medzi týmito dvoma štátmi jednou z najstráženejších v celej Európe, v roku 2003 bola živnou pôdou pre prevoz alkoholu, cigariet, ale aj pre ilegálnu migráciu, ktorá dúfala v lepší život v západnej Európe. Martin a Denisija snívajú o tom, že sa dostanú do Nemecka, do krajiny, kde predtým nikdy neboli, obaja odhodlaní obetovať tomuto snu všetko.

2003, four years before Slovakia joined the Schengen Area. Martin and Denisija, a young couple from Ukraine, are trying to get illegaly to Germany through Slovakia, like many others. The border between Slovakia and Ukraine will be in a couple of years one of the most secured borders in Europe, but in 2003 it is still open for smugglers and for people hoping to find a new life in Western Europe. Neither of them have never been to Germany, and they are ready to sacrifice all they have to reach their dream destination.

 

Bo Hai (FAMU)
réžia / director: Dušan Duong
hrajú / starring: Viet Anh Duong, Van Hai Duong, Tomáš Lipský, Hana Houbová
2017 | 24 min | hraný film / live action

Myslia ako Česi, hovoria ako Česi, ale vyzerajú ako Vietnamci. Film Bo Hai je o vzťahu staršej generácie Vietnamcov s ich deťmi. Ich rodičia sa presťahovali do Českej republiky, začali tu podnikať a rozhodli sa obetovať celý svoj život, aby mohli finančne zabezpečiť svoju rodinu. Vietnamci, ktorí sa tu narodili alebo sa sem presťahovali vo veľmi útlom veku, sa úplne integrovali – vychovali ich české pestúnky, vyštudovali české školy, používajú české mená, ale zato prišli o svoje kultúrne korene. Rodičia hovoria veľmi zle česky, ich deti zas zle vietnamsky a často nevedia v jazyku svojich rodičov ani písať alebo čítať. Ako chcete odovzdať kultúru, keď nemáte spoločný jazyk?

They think like the Czechs, they speak like the Czechs, but they look Vietnamese. Bo Hai is a film about the relationship of an older generation of Vietnamese with their children. Their parents moved to Czech Republic, started to do business here and decided to sacrifice their entire lives in order to secure their family financially. The Vietnamese, who were born here or moved here at a very young age, have fully integrated – they were raised by Czech nurseries, graduated from Czech schools, used Czech names, but lost their cultural roots. Parents speak Czech very badly, their children are bad at Vietnameseand often do not know the language of their parents. How can you share culture when you do not have a common language?

 

 

Místo (FAMU)
réžia / director: Tereza Vejvodová
hrajú / starring: Karolína Zapalačová, Vojtěch Vondráček, Michal Šesták |
2017 | 19 min | hraný film / live action

Jedna cesta, počas ktorej sa Anna (20) snaží dostať bližšie k svojmu bratovi Filipovi (22), ktorý sa jej z nevypovedaného dôvodu dlhodobo stráni. Pokus navrátiť blízkosť medzi dvoma blízkymi ľuďmi.

One trip during which Anna (20) tries to get closer to her brother, Filip (22) who has been estranged for an unspoken reason for quite some time. An attempt to restore closeness between two people.

 

Plody mraků (Masterfilm, FAMU)
réžia / director: Kateřina Karhánková
hrajú / starring: Michaela Hoffová, Sebastian Husák
2017 | 10 min | animovaný film / animated

V nore na čistinke, obklopenej zo všetkých strán temným lesom, žije spolu s partiou druhov Chlupáč. Ich jedinou potravou sú oranžové semienka, z ktorých sa pri dopade na zem stávajú veľké svietiace plody. Prilietajú však len zriedka. Strach z lesa zvieratkám bráni opustiť stiesnený priestor čistiny a hľadať lepšie miesto na život. Preto radšej len odovzdane pozorujú oblohu a čakajú, až im zošle ďalšiu várku plodov. Chlpáča však večné čakanie nudí. Čistina je mu malá. Les v ňom prebúdza zvedavosť. Chce vedieť, čo ukrýva…

Chlupáč and his buddies live on a clearing surrounded by deep and dark forest. Their only food are orange seeds, which become big bright fruits when they fall on the ground. However, they rarely fly anymore. The fear of the forest makes it impossible for animals to leave a confined space of the clearing to find a better place to live. Therefore, they just observe the sky and wait for it to send another batch of seeds. Chlpáč is bored with the eternal waiting, the clearing is too small for him. The forest awakens curiosity. He wants to know what it’s hiding…

Přátelské setkání nad sportem (FAMU)
réžia / director: Adam Koloman Rybanský
hrajú / starring: Martin Šesták, Matěj Sláma, Zdeněk Godla, Vítězslav Bouchner
2017 | 18 min | hraný film / live action

Nohejbal je typický český šport. Takmer na každej dedine sa každoročne konajú amatérske nohejbalové turnaje, ktoré nie sú zďaleka len o športe. Je sobota, krásne letné počasie a na malej dedine sa práve jeden taký turnaj začína. Hrá sa nohejbal, opeká sa stehno a pije sa pivo. Pondelok je ešte ďaleko, takže sa nikto nemusí zaťažovať žiadnymi starosťami. Aspoň dovtedy, než sa na turnaji objaví rómsky tím Jamajky.

Netball is a typical Czech sport. Nearly every village has amateur netball tournaments that are not just about sports. It is Saturday, beautiful summer weather and just one such tournament begins in a small village. People are playing netball, roasting meat and drinking beer. Monday is still far away, so no one has to worry about it. At least until the Romani team of Jamaica appears in the tournament.

Dĺžka projekcie je 101 minút. Filmy sa premietajú v originálnom znení s anglickými titulkami.

Total lenghts of the screening is 101 minutes. Films will be screened in their original language with english subtitles.

Mediálni partneri: CinemaView.sk, trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, MY Trnavské noviny, Trnavské rádio.