fbpx

Kurátoruj ako pán!

26. marca 2017
— Berliner DKP

Celodenný intenzívny kurz pre budúcich kurátorov. Určený je najmä študentom a absolventom odborov ako sú dejiny umenia či estetika. Štyri prednášky priblížia prácu kurátora z rôznych strán a doplnia teoretické vzdelanie získané v škole o praktický rozmer.

Workshop je zadarmo, ale pre obmedzenú kapacity sme sa rozhodli zaviesť registračný poplatok vo výške 5 eur. Po odoslaní registračného e-mailu obdržíte informácie o platbe. Budeme radi, ak nám do registračného e-mailu niečo málo o sebe napíšete, napr. váš študijný smer či ambície do budúcnosti.

voľných miest / 10
registračný poplatok/ 5 eur

registračný e-mail/
workshop(zavináč)malyberlin.sk
do predmetu správy napíšte/ Kurátoruj ako pán!

Harmonogram /

  • 10:00 – 11:30 Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu
  • 11:30 – 12:00 Miroslav Trubač, sochár a doktorand VŠVU
  • 12:00 – 13:00 obedná pauza
  • 13:00 – 15:00 Roman Popelár, kurátor Galérie Jána Koniarka
  • 15:00 – 17:00 Soňa Kánovicsová, Fond na podporu umenia

Hostia kurzu:

MR Mária Rišková
Aktuálna riaditeľka Slovenského centra dizajnu, v ktorom pracuje od roku 2014, stála pri jeho vzniku, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu. Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (1998). Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia (galéria Buryzone, združenie 13 kubikov). V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a hlavnou koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE, absolvovala výskumný pobyt vo Veľkej Británii a rezidenčné pobyty v Rakúsku (MuseumsQuartier vo Viedni) aj v USA (Galéria Apexart v New Yorku). Prednášala dejiny nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne.

Mária Rišková bude predstaví rôzne formy kurátorskej práce, od kurátorovania výstav po
kurátorstvo celých projektov, programu galérií, nezávislých priestorov pre kultúru. Špeciálne
sa bude venovať téme, ako vystavovať a prezentovať dizajn a nové médiá. V prezentácii
použije príklady zo svojej takmer dvadsaťročnej odbornej praxe.

MTMiroslav Trubač
Výtvarník a sochár Miro Trubač je rodákom z Trnavy a absolventom bratislavnek ŠUV Jozefa Vydru v odbore kameňosochár. V umeleckom vzdelaní ďalej pokračoval na VŠVU, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand. Za sebou na viacero samostatných i kolektívnych výstav, vo svojich dielach rád pracuje s paradoxmi či iróniou. Na kurze s účastníkmi rozoberie úlohu kurátora z pohľadu umelca.

 

RPRoman Popelár
Absolvent Dejín umenia na Trnavskej univerzite, bývalý riaditeľ bratislavskej galérie Médium. Spolupracoval s viacerými galériami, v súčasnosti pôsobí ako kurátor v Galérii Jána Koniarka. Kurátorsky spolupracoval na troch Bienále voľného výtvarného umenia, sochárskych výstavných prezentáciách a sympóziách. Je autorom textov v cca. 30 publikáciách (katalógy, zborníky a knihy k výstavám). Napísal monografiu Jozef Srna: V novom svetle (2014, vydavateľstvo Krása s Nadáciou Mladá maľba). V rokoch 2011 – 2013 bol spolurealizátorom odborného výskumu a spracovania päťzväzkovej publikácie Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012) – súpis.

Roman Popelar predstaví formy tzv. diskontinuitnej kurátorskej práce (kurátorovanie popri inom zamestnaní), aktivity freelance kurátora (inštitucionálne neviazaného), skúsenosti s riadením galérie, ako aj najnovšie skúsenosti s prácou v regionálnej galérii.

FPUSoňa Kánovicsová
Zástupkyňa Fondu na podporu umenia, referentka pre programy 1.4 Vizuálne umenie a 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie. Na kurze preberie možnosti využitia grantových schém vhodných pre kurátorov, taktiež s účastníkmi preberie celkovú administráciu žiadosti, zmlúv ako aj to, ako by mal projekt vyzerať.

 

 

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nadácie Eset.
Mediálni partneri: Trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk a mesto Trnava.