fbpx

Môže byť Trnava slovenským Oxfordom?

10. mája 2017
— Berliner DKP

V tomto roku si dve trnavské univerzity pripomínajú 25, resp. 20 výročie svojho vzniku. Pri zakladaní oboch univerzít sa okrem trnavskej univerzitnej histórii opakovane konštatovalo, že Trnava by sa mohla stať slovenským Oxfordom. Univerzitným mestom s bohatou históriou a zaujímavou budúcnosťou.

Čo sa stalo s týmto snom? Žije mesto univerzitným životom? Sú univerzity súčasťou mesta? Aké perspektívy štúdia, študentského života a profesionálnej realizácie v Trnave majú študenti? Ako je vnímaná Trnava a jej univerzity z vonku? Je Trnava slovenským Oxfordom, či len nesplneným snom?

Aj o tejto téme budú diskutovať významní hostia: Pavol Tomašovič, zástupca mesta Trnava; Viera Peterková, prorektorka Trnavská univerzita; Katarína Slobodová Nováková, dekanka FF UCM; Adrián Kobetič, predseda študentskej rady Trnavská univerzita.

Diskusiu bude moderovať Jozef Lenč. Srdečne vás pozývame.

Organizátorom je združenie Nová Generácia v spolupráci s OZ Publikum.sk.