fbpx

V diskusnom formáte Teória vs. prax otvárame otázky súčasného umenia s ľuďmi, ktorí ho tvoria, hodnotia a sú jeho kritikmi.

Hľadaním odpovedí na otázky aktívneho prírodného elementu v súčasnom umení vás prevedie Zuzana Miklánková. Jej hosťami budú Martina Mäsiarová a Simona Gottierová.

Natura naturans odkazuje na koncept známy z diela holandského filozofa 17. storočia Barucha Spinozu. Latinský výraz v doslovnom preklade znamená „tvoriaca príroda”. Označuje dynamickú alebo tvorivú silu nachádzajúcu sa v prírode, odlišnú od jej hmotných atribútov (natura naturata). Táto interpretácia prírody, ktorú nastolila filozofia, sa dotkla aj umenia. Výrazy „natura naturans” a „natura naturata” používajú na odlíšenie tvorivej a imitujúcej stránky umeleckého diela kunsthistorici dodnes. Hnutie romantizmu, ktoré hlásalo návrat k prírode, sa ju snažilo spoznať na základe cítenia, predstavivosti a inšpirácie. Vtedajší umelec sa nazdával, že len v interakcii týchto komponentov nájde pravý obraz vonkajšieho sveta. Experiment odhalenia podstaty fungovania prírodných javov začínal pozorovaním jeho vonkajšej formy a pokračoval zapojením intuície, ktorá do skúmania otvára „oko mysle”. Vďaka tomuto postupu malo dielo odrážať viac než verný obraz reality a vtiahnuť diváka do podstaty jeho námetu – natura naturans.
Odhaľovanie tvorivých vlastností prírody zostalo predmetom umeleckého experimentu dodnes. Akú reflexiu prírody, ktorá je aktívna, nám ponúka umenie v súčasnosti?

Martina Mäsiarová
v roku 2018 ukončila štúdium na VŠVU na Katedre maľby a iných médií pod vedením prof. Daniela Fischera, neskôr Martina Špirca a Rasťa Podhorského. Počas štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáži a rezidencií (Írsko, Portugalsko, Nemecko, naposledy Švédsko, Fengersfors 2018), vystavovala na Slovensku aj v zahraničí, napr. Projekty 1+1+1+1=1 v Galérii Medium (2019), How to build a nest (ad/ad Project Space, Hannover, Nemecko 2019), Future Perfect Simple Continuous (Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2020). Počas apríla a mája 2020 sa zúčastnila rezidenčného pobytu Novej synagógy v Žiline.

Simona Gottierová
študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde skončila v roku 2018 magisterské štúdium v ateliéri Maľby Klaudie Kosziby. Diplomovú prácu prezentovala ako samostatnú výstavu spojenú s performance v deň otvorenia (Galéria Photoport, Bratislava). Následne získala čestnú cenu poroty Startpoint Prize 2018 určenú absolventom výtvarných akadémií. Žije a tvorí v Žiline a okrem vlastnej tvorby lektoruje vzdelávací program Novej synagógy pre školy – Na vlastné oči. Rovnako ako Martina, v apríli a máji 2020 tvorila v rezidenčnom štúdiu Novej synagógy.