fbpx

Pri príležitosti 100. výročia narodenia ruského skladateľa poľského pôvodu Mieczysława Weinberga (1919 – 1996) pripravil Milan Paľa (husle) a Ladislav Fančovič (klavír) kompletný súbor šiestich Weinbergových sonát pre husle a klavír, z ktorých tri zaznejú aj v Trnave.

Hudba Mieczysława Weinberga patrí medzi skryté poklady 20. storočia. Weinbergov hudobný štýl bol významnou mierou ovplyvnený jeho súčasníkom a blízkym priateľom Dmitrijom Šostakovičom, židovskou, poľskou a moldavskou ľudovou hudbou. Mnoho Weinbergových kompozícií sa dotýka témy vojny, ktorá ho tragicky ovplyvnila.

Milan Paľa a Ladislav Fančovič patria k špičkovým predstaviteľom európskeho interpretačného umenia a ich vystúpenia k tomu najlepšiemu, čo môžete zažiť na slovenských koncertných pódiách. Obaja medzinárodne etablovaní umelci sú známi tým, že často a radi búrajú zaužívané predstavy o interpretácii klasickej hudby. Spolupracujú už od vysokej školy a na konte majú spoločné albumy s kompletným dielom husľových sonát od J. Brahmsa, L. van Beethovena, E. H. Griega, D. Šostakoviča či B. Bartóka.

Program kocnertu:

Sonáta pre husle a klavír č. 1, op. 12
Sonáta pre husle a klavír č. 3, op. 37
Sonáta pre husle a klavír č. 5, op. 53

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Komorné koncerty v Slovenských mestách.