fbpx

Právny starterpack pre podnikateľa

3. novembra 2016
— Berliner DKP

Organizácie Publikum.sk a Update coworking spoločne pripravili jesennú sériu prednášok pre freelancerov, živnostníkov a mladých podnikateľov. Update je novozaložená organizácia, ktorá pripravuje v Trnave otvorenie prvého skutočného coworkingu a poradenského centra.

Právne prostredie ponúka široké spektrum možností, prostredníctvom ktorých môžu začínajúci aj aktívni podnikatelia vykonávať svoje činnosti. Je dôležité si vedieť vybrať tie, ktoré pre ten ktorý projekt sú najvhodnejšie.

Neznalosť zákona neospravedlňuje a vedieť sa orientovať v základných právnych pravidlách pomôžu podnikateľom k jednoduchšiemu a bezpečnejšiemu podnikaniu. Od otázky, v akej forme sa rozhodnúť podnikať, cez základné povinnosti a zodpovednosť podnikateľa až po zabezpečenie ochrany podnikateľskej činnosti, obchodného mena a obchodného tajomstva, či ako vykľučkovať z nekalej súťaže, prípadne predísť kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veciach ochrany spotrebiteľa, to sú základné otázky, v ktorých by sa mal podnikateľ vedieť orientovať.

JUDr. Paulína Ondrášiková/ v súčasnosti pôsobí v Bratislave a v Považskej Bystrici. Venuje sa prevažne občianskemu právu, pracovnoprávnej agende, ale i obchodnému, správnemu a rodinnému právu či ochrane spotrebiteľa. Pracuje aj s viacerými neziskovými organizáciami.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Nadácie ESET.