fbpx

Prečo potrebujeme nájomné bývanie?

17. septembra 2020
— Malá sála

Pre koho je určené nájomné bývanie a aké úlohy má v meste plniť? Ako možno rôzne pristupovať k nájomnému bývaniu? Aké sú skúsenosti z Bratislavy, Košíc a Trnavy a čo sa navzájom môžu od seba učiť?

Diskutovať o téme nájomného bývania budú Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO a zástupca mesta Trnava. Moderuje Miroslava Hlinčíková (Bronco n.o.).

Organizátor: Bronco n.o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV