fbpx

Raster: Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

31. mája 2018
— Hlavná sála

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

Pozvanie k prednáške a spoločnej diskusii tentokrát prijala Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD., ktorá do Trnavy prinesie reprízu svojej Bratislavskej prednášky o kapitolách ku kritike umenia na Slovensku.

Čo je to kritické myslenie? Na čo je kritika umenia a aké má u nás historické podoby? Položíme si otázku: kto písal, o čom písal, o čom nepísal, ako písal o umení a prečo? Príspevok je sondou do problematiky dejín kritiky výtvarného umenia, kladie si za cieľ preskúmať podmienky jej existencie, priblížiť vybrané osobnosti a ich kritické koncepcie, priniesť sumár informácií z dosiaľ nespracovanej oblasti slovenskej umenovedy.

Mgr. Silvia L. Čúziová, PhD. / (1981) absolvovala magisterské štúdium v odbore Dejiny a teória umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity. Svoje doktorandské štúdium ukončila na Katedre teórie dejín umenia a architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej výskumnej činnosti sa orientuje na historiografiu dejín umenia na Slovensku a to najmä v 40-tych, 60-tych a 90-tych rokoch 20. storočia. Rovnako sa venuje kurátorskej činnosti.

Podujatie z verejných zdrojov podporili  Fond na podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu Malý Berlín 2018.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, MY Trnavské noviny, Trnavské rádio.