fbpx

Raster: Umenie za dverami / Privátne výstavy 70. – 80. rokov

27. marca 2018
— Hlavná sála
Vstupné:
— 1 €

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia. Pozvanie na spoločnú diskusiu prijal Ján Kráľovič.

V čase, keď program galérií začal podliehať ideologickým normám vznikol viacero iniciatív realizovať umelecké stretnutia, diskusie či výstavy v domácom prostredí bytov či ateliérov. V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa zrealizovalo niekoľko výstav a stretnutí (1. Otvorený ateliér, Depozit, Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, Galéria v paneláku, Medzipriestor, Filiálka Guggenheimovho múzea ai.) , ktoré formovali charakter neoficiálnej výtvarnej scény.

Prednášajúci Ján Kráľovič, sa bude sústrediť na vybrané akcie – výstavy či bytové stretnutia, ktoré poukazujú na permanentnú snahu po slobodnej tvorbe aj v dobe reštrikcií a cenzúry.

Ján Kralovič je historikom umenia, pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa dejinám slovenského umenia 20 storočia so zameraním na 60.- 80. roky, dejinám nových médií a teórií moderného a súčasného umenia. Vydal publikáciu o umení akcie v mestskom priestore (Teritórium ulica, 2014) a knihu zameranú na bytové umelecké aktivity v období normalizácie (Majstrovstvo za dverami, 2017).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu Malý Berlín 2018.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, MY Trnavské noviny, Trnavské rádio.