fbpx

Ďalšia z prednášok, ktoré organizuje visit.trnava sa bude venovať vzniku a vývinu komplexného systému trnavských mestských výsad v stredoveku.

Prednáška nevenuje pozornosť len generálnemu privilégiu, ktoré bolo udelené trnavskej komunite panovníkom Belom IV. v roku 1238, ale najmä ďalšiemu vývoju mestských výsad. Prednášajúci na základe publikácie o týchto výsadách pripravil prednášku, ktorá prispieva k poznaniu stredovekého obdobia mesta Trnava a jej ďalšou ambíciou je prispieť k poznaniu národných dejín.

Na príklade konkrétneho stredovekého mesta autor klasifikoval niekoľko rozličných druhov výsad a zaradil ich do historického kontextu. Prednáška vysvetlí, ako fungovali mestské trhy, ktoré hospodárske odvetvie bolo pre mesto najvýnosnejšie, či ako mesto ovplyvnila husitská okupácia, ale tiež poskytne prehľad o základných majetkoch mesta, mestských hradbách či súdnych kompetenciách.

Autor pri pracoval s autentickými dobovými prameňmi, v drvivej väčšine doteraz edične nevydanými. Ide najmä o stredoveké listiny vydané uhorskými panovníkmi, v ktorých udeľujú Trnave určité výsady. Prednáška svojím záberom a analýzou odkrýva nielen dejiny mestských výsad, ale čitateľovi ponúka aj pohľad do života obyvateľa Trnavy v stredoveku.

Adam Krupík je absolvent odboru histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Ako zanietený regionálny historik sa v súčasnosti popri zamestnaniu v oblasti IT aj naďalej venuje skúmaniu dejín mesta. V roku 2018 mu vyšla prvá publikácia o Trnave, kde sa venoval skúmaniu stredovekých dejín mesta.