fbpx

Ukrajinské kluby sú späť!

Každý mesiac sa spoločne stretneme a budeme sa venovať hľadaniu spojení medzi ukrajinskou a slovenskou kultúrou. Na prvom stretnutí v tomto roku sa dozviete viac o ukrajinskom a slovenskom filme. Beseda bude s ukrajinskou režisérkou Oleksandrou Korotchuk.
Aké spoločné črty má slovenský a ukrajinský film? Na besede sa dozviete o tom, ako film spája minulosť a súčasnosť či ako pracuje s pamäťou. Dozviete sa o najlepších ukrajinských súčasných filmoch, aby sme nášho suseda spoznali viac. Pozrieme si ukážky zo slovensko-ukrajinských filmov. Rozoberieme aj témy a tendencie a to, ako nás definujú.

Oleksandra Korotchuk
Saša pochádza z Kyjiva, ale vyštudovala filmovú dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Medzi jej profesionálne skúsenosti patrí práca filmovej režisérky, kameramanky, fotografky a strihačky. Venuje sa témam identity a migrácie. Skúma súčasný ukrajinský film.

Vstupné: zdarma
Jazyk: slovenský, ukrajinský

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂

Український клуб повертається! Щомісяця ми будемо разом зустрічатися і шукати зв’язки між українською і словацькою культурою. На першому клубі цього року ми дізнаємося більше про українське і словацьке кіно. Бесіда відбудеться з українською режисеркою Олександрою Коротчук.
Які спільні риси словацьких та українських фільмів? Під час розмови ми дізнаємося більше про те, як кіно пов’язує минуле і сучасність, та як працює з пам’яттю. Дізнаєтеся більше про найкращі українські сучасні фільми. Разом подивимося трейлери словацько-українських фільмів. Також обговоримо теми і тенденції та те, як вони нас визначають.

Олександра Коротчук
Саша родом з Києва, але вивчала кінодокументалістику в Академії мистецтв у Банській Бистриці в Словаччині. Її професійний досвід включає роботу режисеркою, операторкою, фотографкою і відеомонтажеркою. Саша працює з темами ідентичності та міграції. Досліджує сучасне українське кіно.

Вхід: безкоштовно
Мова: словацька, українська


International Visegrand Fund: logo_transparent

The event is a part of the project Integration of young Ukrainian refugees into the local community in Trnava. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.