fbpx

Vizuálno: Na vrchol Maslowovej pyramídy a späť

28. marca 2017
— Berliner DKP

V participatívno-performatívnej prednáške predstaví Jana Kapelová svoje obľúbené témy: sebarealizácia, práca, voľný čas a poodhalí, čo s tým má spoločné vzdelávací systém.

Umelecká prax Jany Kapelovej je vo veľa ohľadoch cestou ku slobode motivovanou túžbou učiniť podmienky osobného života, ale taktiež umeleckej prevádzky prijateľnejšími. Z hľadiska teórie súčasného umenia by sme mohli jej tvorbu zaradiť do kategórie sociálneho výskumu (artistic based research). Jeho častými nástrojmi sú práve dialóg, rôzne typy analýz a rekonštrukcií sociálnych situácií. Výrazne sa v nej uplatňuje taktiež rola umelca ako starostlivého pozorovateľa situácií a narušiteľa stereotypov. Pričom jednou z cenných devíz tohoto typu umenia je schopnosť komunikovať tvorbu nielen vo vnútri výtvarnej scény, ale taktiež mimo nej.

Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme s finančnou podporou Nadácie Eset.