fbpx

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

24. októbra 2019
— Malá sála

Prednáška s besedou popisuje možnosti zachytávania a využitia dažďovej vody v urbanizovanej krajine.

Dáva do súvisu vodozádržné opatrenia s klimatickou zmenou, a vysvetľuje prínosy a negatíva vodozádržných opatrení v praxi.

Prednášajúci – Ing. Juraj Hríb – absolvent Masarykovej univerzity v Brne, Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Aktuálne pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor vodné stavby a vodohospodárstvo. Pôsobí ako projektant lesných a poľných ciest, vodných stavieb, protipovodňových a vodozádržných opatrení. Dlhodobo sa zaoberá zachytávaním a využitím dažďovej vody zo zrážok v mieste ich spadnutia.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť.