fbpx

Jozef Trnka

Za doteraz nejasných okolností vyštudoval Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite. Nevidel sa však ako kurátor, kunsthistorik či pamiatkár. Po ročnej stáži v kultúrnom centre na juhu Talianska tak hneď nastúpil do Malého Berlína ako technik. Julo ho už niekoľko rokov priúča k ozvučovaniu, ale prischlo mu aj osvetľovanie. Okrem toho má na starosti údržbu priestorov a keďže chcel, venuje sa aj dobrovoľníkom.

Jozef Trnka

Jozef Trnka

Za doteraz nejasných okolností vyštudoval Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite. Nevidel sa však ako kurátor, kunsthistorik či pamiatkár. Po ročnej stáži v kultúrnom centre na juhu Talianska tak hneď nastúpil do Malého Berlína ako technik. Julo ho už niekoľko rokov priúča k ozvučovaniu, ale prischlo mu aj osvetľovanie. Okrem toho má na starosti údržbu priestorov a keďže chcel, venuje sa aj dobrovoľníkom.