fbpx

Soňa Mikulášová

Na Nádvorí pozná takmer všetkých, prestriedala totiž už všetky poschodia aj budovy. Počas štúdia Dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite stihla absolvovať štipendijný program Nádvorie Kampus a spoluorganizovať jeden ročník festivalu mladého slovenského umenia – Tehláreň. Počas dobrovoľníctva na YouTopii prišla na chuť slovenskému rapu, a tak jej festival digitálnej kultúry následne pristál na pracovnom stole. Svojimi nápadmi dopĺňa program detského tábora alebo pravidelného podujatia PechaKucha Night. Práca v Malom Berlíne je naplnením jej trnavského sna.