fbpx

Divadlo Houže

Matej Truban a Hana Launerová
Slovensko, leto 2021
instagram.com/divadlohouze
facebook.com/profile

Poetika divadla Houže smeruje k tradícii potulného jarmočného a krčmového divadla, pracuje s klasickými postupmi bábkového divadla, ktoré aktualizuje a nachádza prieniky medzi „starým, súčasným a tzv. nadčasovým“. Výrazne narába s humorom, nadhľadom, kompiláciou rôznych žánrov, hyperbolou a štylizáciou. Dramaturgia divadla sa orientuje na historické osobnosti, zabudnutú klasiku, či autorské texty.

Divadlo Houže je nezávislé bábkové divadlo pre deti a dospelých, ktorého idea vznikla v roku 2017. Zakladateľom je Matej Truban, dramaturgičkou Hana Launerová, scénografkou Michaela Zajačková, herci sú Rado Konečný, Matej Truban, peter Martinček a Lukáš Takáč, produkcii sa venuje Zuzana Bilská.


Cieľ rezidencie: 

Počas rezidencie pracovali na dvoch inscenáciách. Jedna z nich bola o Jurajovi Fándlym, ktorého život je s regiónom Trnavy úzko spätý. „Hlavnou náplňou nášho času bolo kreovanie libreta a zhromažďovanie dát k obom inscenáciám. Čo sa týka inscenácie Fándly, uskutočnili sme aj výjazd do blízkych obcí Naháč a Doľany, aby sme navštívili autentické miesta pôsobenia tejto osobnosti, ako aj získali informácie od ľudí, ktorí sa touto osobnosťou dlhodobo a intenzívne zaoberajú,“ približuje Hana výskum a detaily pobytu v Malom Berlíne.


Prečítajte si

Divadlo Houže tvorilo nové inscenácie v Malom Berlíne