Všetko je melódia

Jazyková kaviareň / Malý Berlín

Jazyková kaviareň

  • 24. október 2018
  • — Malá sála

Cestovateľský večer | Kuba

Knižná revue s Tomášom Ujelom

Japonské umenie ikebany

Všetko je beat

Jazyková kaviareň

  • 26. september 2018
  • — Malá sála

Umenie a počítačové videnie