fbpx

Rezidencia v New Yorku

Open call pre kurátorov a kultúrnych manažérov.
Deadline: 3. 7. 2023

Malý Berlín a Residency Unlimited vyhlasujú otvorenú výzvu pre kurátorov, kultúrnych manažérov a teoretikov na rezidenčný pobyt v New Yorku.

Pobyt sa uskutoční v brooklynskej organizácii Residency Unlimited počas mesiacov október a november v dĺžke 60 dní s finančnou podporou hlavného partnera Fond na podporu umenia, Generálneho konzulátu SR v New Yorku a Ministerstva zahraničných vecí SR. Pobyt je plne hradený vrátane štipendia.

Koho hľadáme?

Open call je otvorený profesionálom žijúcim na Slovensku. Rezidencia je určená kurátorom a iným kultúrnym profesionálom, ako sú kultúrni manažéri (with a multidisciplinary focus), kritici a výskumníci. Pri manažéroch nie je nutná prax aj v oblasti vizuálneho umenia, ale môže byť výhodou.

Tento pobyt nie je určený umelcom.

Podmienky pre uchádzačov:

 • skúsenosti v oblasti súčasného umenia a kultúry,
 • minimálne 5 ročná prax v odbore, 
 • dobrá znalosť anglického jazyka,
 • predchádzajúce skúsenosti s medzinárodnými projektmi nie sú nevyhnutné, ale môžu byť výhodou.

Čo ponúkame?

 • štipendium vo výške 1000 € mesačne (spolu 2000 €),
 • preplatenie cestovných nákladov do výšky 500 €,
 • ubytovanie počas pobytu,
 • možnosti nadväzovania kontaktov s miestnou umeleckou scénou a odborníkmi,
 • možnosť prezentovať svoju prácu, aktivity a nápady medzinárodnému publiku.

Očakávané výstupy:

 • aktívna účasť na programe Residency Unlimited,
 • reporting na týždennej báze, 
 • prezentácia svojej práce a aktivít v rámci verejného programu Residency Unlimited.

Prihlasovanie je otvorené do 3. 7. 2023.

Prihláška a prílohy musia byť v anglickom jazyku.


Z verejných zdrojov podporil hlavný partner:

Partneri rezidencie

Residency Unlimited

Residency Unlimited (RU) je nezisková umelecká organizácia, ktorá podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie súčasného umenia prostredníctvom jedinečného rezidenčného programu a celoročných verejných programov.

RU sa nachádza v bývalom južnom zborovom kostole v Carroll Gardens v Brooklyne. Priestor je multifunkčný, funguje ako centrum a miesto stretávania sa rôznych komunálnych aktivít Residency Unlimited, konajú sa tu verejné podujatia vrátane diskusií, premietaní, predstavení a výstav. Umelci a kurátori sa tu stretávajú so zamestnancami Residency Unlimited, pracujú na výskume alebo tvoria diela.

Residency Unlimited poskytuje rezidenčné pobyty pre medzinárodných a miestnych umelcov a kurátorov v New Yorku so zameraním na podporu tvorby kontaktov, pomoc pri projektoch/produkcii a verejnej prezentácii. Zahŕňa to týždenné stretnutia s umeleckými profesionálmi, ktorých spájajú umelecké a kurátorské záujmy, pravidelnú projektovú podporu so zamestnancami Residency Unlimited a verejnú prezentáciu v sídle v Brooklyne alebo na partnerských miestach po celom New Yorku.