Prenájmy

Popri vlastnom programe radi privítame v našich priestoroch kultúrne podujatia iných organizácii, no Malý Berlín je vhodným miestom aj pre súkromné školenia či odborné podujatia.

Centrum disponuje dvoma sálami: naša hlavná sála je plne vybavená pre konanie koncertov, divadiel, filmových projekcií či napr. konferencií; malá sála je ideálna pre menšie podujatia ako sú besedy, workshopy či školenia a výborne poslúži aj ako priestor pre catering. Obrátiť sa na nás môžete aj v tom prípade, ak máte záujem organizovať podujatie pod holým nebom na Nádvorí.

Ak uvažujete nad prenájmom Malého Berlína najlepšie urobíte, ak nám napíšte e-mail a v ňom uvediete nasledovné informácie:
– dátum a čas podujatia, ktoré plánujete,
– očakávaný počet návštevníkov,
– o aké podujatie pôjde (napr. prednáška, koncert, workshop, školenie… ).

Nekomerčným kultúrnym a umeleckým podujatiam či iným spoločensky prospešným projektom radi pomôžeme spoluprácou. Váš návrh do programu môžete napísať priamo našim dramaturgom.

Užitočné informácie

Technický rider

aktuálna verzia 2.0 (február 2020)

rider vám na vyžiadanie pošleme e-mailom
Michal Mikuláš
michal.mikulas@malyberlin.sk

Podrobnosti o priestoroch, ktoré si môžete prenajať:

Malý Berlín: Hlavná sála

Hlavná sála

Naša hlavná sála je plne vybavená ozvučovacou a osvetľovacou technikou pre konanie koncertov,…
Malý Berlín: Malá sála

Malá sála

Malá sála je ideálna pre komornejšie podujatia ako sú besedy, diskusie, workshopy a…