Prenájmy

Popri vlastnom programe radi privítame v našich priestoroch kultúrne podujatia iných organizácii, no Malý Berlín je vhodným miestom aj pre súkromné školenia či odborné podujatia.

Centrum disponuje dvoma sálami: naša hlavná sála je plne vybavená pre konanie koncertov, divadiel, filmových projekcií či napr. konferencií; malá sála je ideálna pre menšie podujatia ako sú besedy, workshopy či školenia a výborne poslúži aj ako priestor pre catering. Obrátiť sa na nás môžete aj v tom prípade, ak máte záujem organizovať podujatie pod holým nebom na Nádvorí.

Ak uvažujete nad prenájmom Malého Berlína najlepšie urobíte, ak nám napíšte e-mail a v ňom uvediete nasledovné informácie:
– dátum a čas podujatia, ktoré plánujete,
– očakávaný počet návštevníkov,
– o aké podujatie pôjde (napr. prednáška, koncert, workshop, školenie… ).

Užitočné informácie

Technický rider

aktuálna verzia 1.2 (jún 2019)

rider vám na vyžiadanie pošleme e-mailom
Michal Mikuláš
michal.mikulas@malyberlin.sk

Podrobnosti o priestoroch, ktoré si môžete prenajať:

Malý Berlín: Hlavná sála

Hlavná sála

Naša hlavná sála je plne vybavená ozvučovacou a osvetľovacou technikou pre konanie koncertov,…
Malý Berlín: Malá sála

Malá sála

Malá sála je ideálna pre komornejšie podujatia ako sú besedy, diskusie, workshopy a…