fbpx

Prenájmy

Popri vlastnom programe radi privítame v našich priestoroch kultúrne podujatia iných organizácii, no Malý Berlín je vhodným miestom aj pre súkromné školenia či odborné podujatia.

Centrum disponuje dvoma sálami: naša hlavná sála je plne vybavená pre konanie koncertov, divadiel, filmových projekcií či napr. konferencií; malá sála je ideálna pre menšie podujatia ako sú besedy, workshopy či školenia a výborne poslúži aj ako priestor pre catering. Obrátiť sa na nás môžete aj v tom prípade, ak máte záujem organizovať podujatie pod holým nebom na Nádvorí.

Ak uvažujete nad prenájmom Malého Berlína najlepšie urobíte, ak nám napíšte e-mail a v ňom uvediete nasledovné informácie:
– dátum a čas podujatia, ktoré plánujete,
– očakávaný počet návštevníkov,
– o aké podujatie pôjde (napr. prednáška, koncert, workshop, školenie… ).

Nekomerčným kultúrnym a umeleckým podujatiam či iným spoločensky prospešným projektom radi pomôžeme spoluprácou. Váš návrh do programu môžete napísať priamo našim dramaturgom.

Detail priestorov na prenájom:

Malý Berlín: Hlavná sála

Hlavná sála

Naša hlavná sála je plne vybavená ozvučovacou a osvetľovacou technikou pre konanie koncertov,…
Malý Berlín: Malá sála

Malá sála

Malá sála je ideálna pre komornejšie podujatia ako sú besedy, diskusie, workshopy a…