fbpx

Pravidelné podujatia

Pravidelné podujatia: Improliga

Improliga

súťaž v divadelnej improvizácii

Neformálna súťaž jednotlivcov alebo tímov. V Trnave sme ju začali ako Publikum.sk organizovať v roku 2008. Koná sa zvyčajne dvakrát ročne a jej najväčšie vydania celkom zaplnili viac ako 300-miestne kino Hviezda. Podujatie sa do Malého Berlína presunulo po otvorení centra.

Pravidelné podujatia: Raster

Raster

prednášky

Pod hlavičkou Raster uvádzame sériu prednášok či diskusií venovaných vizuálnemu umeniu. Ich lektorom a dramaturgom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

Pravidelné podujatia: b minor

b minor

komorné koncerty

Cyklus komorných koncertov venovaných hudbe 20. a 21. storočia, ktorý je v našom programe od roku 2019. V rámci neho štyrikrát ročne pozývame návštevníkov z Trnavy a okolia na recitály výborných slovenských interpretov, na ktorých znie súčasná klasická hudba.

Pravidelné podujatia: PechaKucha Night Trnava

PechaKucha Night Trnava

umenie

PechaKucha Night je platforma, ktorá vznikla v Tokiu z iniciatívy dvoch architektov Astrid Kleinovej a Marka Dythama. V priebehu pár rokov sa rozšírila po celom svete. Myšlienkou podujatia je priniesť divákom produktívne, zaujímavé aj prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov, a pritom prinútiť účinkujúcich rozprávať stručne a k veci, miesto toho, aby viedli dlhé monológy. Naša PechaKucha sa sústreďuje na vizuálne umenie, dizajn a architektúru.

Trnavské dni dizajnu

festival

Trh organizovaný spolu s Mestom Trnava s ekologickým a najmä slovenským dizajnom, ktorý sprevádzajú tvorivé dielne pre dospelých aj deti a besedy a diskusie o životnom prostredí a minimalizovaní negatívnych dopadov naň prostredníctvom uvedomelého nákupného správania.

Ypsalon

festival spisovateľov

Festival spisovateľov, ktorý organizujeme od roku 2015. Tradične štvordňový program festivalu na konci novembra je plný besied s ocenenými aj začínajúcimi autormi. Nedeľný program je venovaný rodinám a deťom, pričom prepája čítanie s dramatickou alebo výtvarnou tvorbou. Festival sprevádza vždy aj tematicky blízka výstava.

unMUTE

experimentálna hudba

Koncertná séria, v ktorej sa venujeme experimentálnej hudbe. Často spájajú hudobnú a vizuálnu zložku do nezabudnuteľnej šou.

Pravidelné podujatia: YouTopia

YouTopia

Ľudia zaplavujú kyberpriestor videami, remixujú, rekontextualizujú, privlastňujú si, parodujú. Nechávajú po sebe miliardy online stôp. Chceme zmapovať tento nový svet zmyslového a rozumového vyžitia, zábavy aj poznania. Presťahujeme ho zo súkromia do verejného priestoru.  Festival YouTopia je sviatkom videa a hudby. Ukazuje internetovú kultúru v jej audiovizuálnych prejavoch. Predvádza, čo všetko a ešte viac sa dá robiť spojením zvuku, hudby a vizuality.