Pravidelné podujatia


Improliga

Neformálna súťaž v divadelnej improvizácii jednotlivcov alebo tímov. V Trnave sme ju začali ako Publikum.sk organizovať v roku 2008. Koná sa zvyčajne dvakrát ročne a jej najväčšie vydania celkom zaplnili viac ako 300-miestne kino Hviezda. Podujatie sa do Malého Berlína presunulo po otvorení centra.

Raster

Pod hlavičkou Raster uvádzame sériu prednášok či diskusií venovaných vizuálnemu umeniu. Ich lektorom a dramaturgom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

b minor

Cyklus komorných koncertov venovaných hudbe 20. a 21. storočia, ktorý je v našom programe od roku 2019. V rámci neho štyrikrát ročne pozývame návštevníkov z Trnavy a okolia na recitály výborných slovenských interpretov, na ktorých znie súčasná klasická hudba.

PechaKucha Night Trnava

PechaKucha Night je platforma, ktorá vznikla v Tokiu z iniciatívy dvoch architektov Astrid Kleinovej a Marka Dythama. V priebehu pár rokov sa rozšírila po celom svete. Myšlienkou podujatia je priniesť divákom produktívne, zaujímavé aj prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov, a pritom prinútiť účinkujúcich rozprávať stručne a k veci, miesto toho, aby viedli dlhé monológy. Naša PechaKucha sa sústreďuje na vizuálne umenie, dizajn a architektúru.

Teória vs. prax

V diskusnom formáte Teória vs. prax otvárame otázky súčasného umenia s ľuďmi, ktorí ho tvoria, hodnotia a sú jeho kritikmi. Hľadaním odpovedí na otázky sprevádza Zuzana Miklánková.

Trnavský deň dizajnu

Jednodňový trh organizovaný spolu s Mestom Trnava s ekologickým a najmä slovenským dizajnom, ktorý sprevádzajú tvorivé dielne pre dospelých aj deti a besedy a diskusie o životnom prostredí a minimalizovaní negatívnych dopadov naň prostredníctvom uvedomelého nákupného správania.

Ypsalon

Festival spisovateľov, ktorý organizujeme od roku 2015. Tradične štvordňový program festivalu na konci novembra je plný besied s ocenenými aj začínajúcimi autormi. Nedeľný program je venovaný rodinám a deťom, pričom prepája čítanie s dramatickou alebo výtvarnou tvorbou. Festival sprevádza vždy aj tematicky blízka výstava.

YouTopia

Ľudia zaplavujú kyberpriestor videami, remixujú, rekontextualizujú, privlastňujú si, parodujú. Nechávajú po sebe miliardy online stôp. Chceme zmapovať tento nový svet zmyslového a rozumového vyžitia, zábavy aj poznania. Presťahujeme ho zo súkromia do verejného priestoru.  Festival YouTopia je sviatkom videa a hudby. Ukazuje internetovú kultúru v jej audiovizuálnych prejavoch. Predvádza, čo všetko a ešte viac sa dá robiť spojením zvuku, hudby a vizuality.