fbpx

Projekty

ZMINA: Rebuilding project

Zmina. Rebuilding

Obdobie implementácie projektu:
apríl 2023 – marec 2025

ZMINA: REBUILDING je projekt, ktorý má za úlohu podporiť ukrajinských umelcov a kultúrne organizácie v oblasti tvorby a prezentácie diel na Ukrajine a v krajinách Kreatívnej Európy.

Re-Source! Ukraine

Obdobie implementácie projektu:
júl 2022 — december 2023

Projekt Re-Source! Ukraine má za cieľ podporiť európske organizácie v siedmich krajinách, ktoré pomáhajú násilne vysídleným ukrajinským umelcom a kultúrnym profesionálom obnoviť ich kariéru v európskom kontexte.

Footsteps of Resilience

Obdobie implementácie projektu:
júl 2023 — september 2024

Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v strednej a východnej Európe pracovali a produkovali tanečné diela v období komunistickej totality v 20. storočí, ako aj počas následnej transformácie a nástupu demokracie a kapitalizmu. Druhou projektovou líniou bude ich vlastné starnutie a to, ako ich ovplyvnilo v ich tvorbe.

Citizens of Kyiv, photo © Lívia Martvoňová (Malý Berlín)

Citizens of Kyiv

Obdobie implementácie projektu:
január 2023 – december 2023

Celoročný medzinárodný projekt zameraný na sériu fotografií Alexandra Chekmeneva, ktoré zachytávajú odvahu a bojového ducha obyčajných obyvateľov Kyjiva počas ruskej vojny na Ukrajine.

In/Visible

Obdobie implementácie projektu:
november 2023 – december 2024

Projekt je reakciou na naliehavú potrebu nájsť riešenia, ako sa vyrovnať so zmenou klímy, a na stále nízku úroveň zručností a vedomostí v tejto oblasti v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Common Futures: SK-UA Connections

Obdobie implementácie projektu
január 2024 – december 2024

Cieľom projektu je podporiť rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi slovenskými a ukrajinskými aktérmi z oblasti kultúry, vzdelávania a mimovládneho sektora.

Proseco

Obdobie implementácie projektu
marec 2024 – február 2026

Projekt vychádza z potreby chrániť a podporovať hodnoty a práva európskej spoločnosti.