fbpx

Projekty

ZMINA: Rebuilding project

Zmina. Rebuilding

Obdobie implementácie projektu:
apríl 2023 – marec 2025

ZMINA: REBUILDING je projekt, ktorý má za úlohu podporiť ukrajinských umelcov a kultúrne organizácie v oblasti tvorby a prezentácie diel na Ukrajine a v krajinách Kreatívnej Európy.

Re-Source! Ukraine

Obdobie implementácie projektu:
júl 2022 — december 2024

Projekt Re-Source! Ukraine má za cieľ podporiť európske organizácie v siedmich krajinách, ktoré pomáhajú násilne vysídleným ukrajinským umelcom a kultúrnym profesionálom obnoviť ich kariéru v európskom kontexte.

Footsteps of Resilience

Obdobie implementácie projektu:
júl 2023 — jún 2024

Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v strednej a východnej Európe pracovali a produkovali tanečné diela v období komunistickej totality v 20. storočí, ako aj počas následnej transformácie a nástupu demokracie a kapitalizmu. Druhou projektovou líniou bude ich vlastné starnutie a to, ako ich ovplyvnilo v ich tvorbe.