fbpx

Common Futures: SK-UA Connections

Obdobie implementácie projektu:
január 2024 — december 2024

Cieľom projektu je podporiť rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi slovenskými a ukrajinskými aktérmi z oblasti kultúry, vzdelávania a mimovládneho sektora. Po februári 2022 sa spolupráca medzi Ukrajinou a Slovenskom rozbehla nebývalým spôsobom, ale stále nevyužíva svoj potenciál a aktuálne potreby. Neexistujú dlhodobé vzťahy, organizácie a inštitúcie sa navzájom nepoznajú a chýbajú nám aj slovenskí experti pre Ukrajinu a ukrajinskí experti pre Slovensko.

Radi by sme posunuli spoluprácu z úrovne riešenia aktuálnych problémov a humanitárnych potrieb na úroveň dlhodobých partnerstiev v rôznych oblastiach. Veríme, že rozvoj spolupráce na rôznych úrovniach pomôže aj slovenskej spoločnosti lepšie sa vyrovnať s tlakom ruskej propagandy.

Plánujeme sa sústrediť na uľahčenie rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi jednotlivými aktérmi. To znamená, že budeme aktívne vyhľadávať partnerstvá a spájať vhodné organizácie a odborníkov.

Chceme sa zamerať na prepájanie:

  • univerzít, konkrétnych fakúlt a katedier,
  • nezávislých kultúrnych organizácií a verejných kultúrnych inštitúcií,
  • mimovládnych neziskových organizácií.

Realizovať tieto aktivity budeme aj prostredníctvom týchto nástrojov:

  • Online podujatia na vyhľadávanie partnerov,
  • semináre na budovanie kapacít na tieto témy: cezhraničná spolupráca, spoločné žiadosti o granty v oblasti vzdelávania a výskumu, rozvoj komunít,
  • zverejňovanie informačných materiálov.