fbpx

História

Do Trnavy sme pôvodne prišli ako študenti v polovici nultého desaťročia nového milénia. Našimi prvými aktivitami sme predovšetkým chceli spestrovať študentský život sebe a ostatným na Fakulte masmediálnej komunikácie.

Michal Klembara si ešte zo strednej priniesol projekt internetového filmového magazínu CinemaView.sk. Na masmediálke sa do písania o filmoch zapojili ďalší a spoločne organizované podujatia sa, prirodzene, orientovali tiež hlavne na film.

Kinu Oko, využívanému ako prednášková sála masmediálky, sme vracali jeho pôvodný účel polnočnými premietaniami NOCvKINE, ktoré sme neskôr preniesli do mestského kina Hviezda, a festivalom študentských filmov Frejm. Spolu s Improligou, tímovou súťažou v divadelnej improvizácii, s ktorou sme takisto začínali ešte na škole, to boli naše dva najdlhšie organizované formáty.

Pretože nás záujem o kultúru a umenie neopúšťal a verili sme, že má zmysel venovať sa mu aj naďalej a systematicky, v roku 2009 sme založili občianske združenie Publikum.sk, ktoré odvtedy zastrešuje našu činnosť.

Pod hlavičkou Publikum.sk sme svoje pôsobenie postupne rozširovali do ďalších oblastí kultúry a verejného života. V roku 2011 sme získali licenciu na PechaKucha Night Trnava, podujatie zamerané na prezentáciu vizuálneho umenia a dizajnu. Populárne „pečakuče“ stále robíme.

PechaKucha Night Trnava vol. 9 v Koppelovej vile GJK

Od roku 2013 sme začali pripravovať projekt kultúrneho centra Malý Berlín. Kým sa dokončila rekonštrukcia budovy na Štefánikovej 4, dočasnú základňu sme našli v neďalekej budove na Pekárskej, kde sme v rokoch 2014-17 prevádzkovali dočasný kultúrny priestor Berliner. Vďaka nemu sme sa mohli stať členom slovenskej siete nezávislých kultúrnych centier Anténa.

Berliner nám poslúžil ako inkubátor, kde sme si mohli v malom – mal kapacita 50 divákov – vyskúšať prácu vo vlastných priestoroch. V tomto období sme založili festival spisovateľov Ypsalon v spolupráci s Perom Le Kvet. V priestoroch kníhkupectva, kde Pero pracoval, sme pripravili aj naše prvé výtvarné výstavy.

Tak ako pri výstavách, aj pri iných podujatiach, na ktoré Berliner nestačil, sme využívali priestory v meste (napríklad synagógu, galériu a spomínané mestské kino). Spolupráca s rôznymi miestnymi inštitúciami, organizáciami a osobnosťami prehĺbila našu angažovanosť v trnavskej verejnej sfére.

V roku 2016 sme realizovali projekt Mestské zásahy Trnava s 50 návrhmi od architektov, dizajnérov či bežných ľudí, ako zlepšiť trnavský verejný priestor. V ďalšom roku sme prispeli k vydaniu mapy Technické pamiatky Trnava a sami vydali publikáciu C20: sprievodca architektúrou Trnavy, ktorá popisuje najvýznamnejšie stavby v meste z 20. storočia.

V rokoch na škole a po nej aj počas príprav na otvorenie kultúrneho centra Malý Berlín rástlo naše presvedčenie, že nezávislá kultúra a umenie sú dôležitou súčasťou aktívnej a zdravej občianskej spoločnosti. Významne ovplyvňujú kvalitu života a sebavedomie komunity, pre ktorú sú určené. V tom vidíme zmysel našich doterajších i budúcich snáh.