O centre


Malý Berlín je nezávislé kultúrne centrum. Nájdete nás v historickom centre Trnavy na prvom poschodí zrekonštruovaného meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Sme súčasťou areálu Nádvorie, v ktorom okrem nás nájdete aj viaceré oceňované gastro prevádzky, coworking a najmä výnimočný verejný priestor.

Sme členom Antény – siete pre nezávislú kultúru a Trans Europe Halles, najväčšej paneurópskej siete kultúrnych a kreatívnych centier.

Kultúrne centrum Malý Berlín bolo v úzkej spolupráci so spoločnosťou Trnka Investments pripravované od roku 2013. K otvoreniu nakoniec prišlo 2. marca 2018. Kým sa tak stalo, kultúrne podujatia sme realizovali na rôznych miestach v meste, ale najmä v dočasnom kultúrnom priestore Berliner na Pekárskej 40. Otvorili sme ho v septembri 2014 a jeho činnosť uzavreli v polovici roka 2017. V rámci príprav na otvorenie kultúrneho centra nám umožnil v praxi sa učiť a rozbehnúť časť aktivít v predstihu. Viac o aktivitách v Berlineri DKP sa dočítate v katalógu, ktorý zhŕňa jeho takmer trojročnú činnosť.

Kultúrne centrum Malý Berlín je projektom občianskeho združenia Publikum.sk. Viac informácií o jeho činnosti nájdete na adrese: http://oz.publikum.sk.

Prečo práve názov Malý Berlín? Pomenovanie Malý Rím pozná azda každý aj mimo Trnavy. Hovorí o histórii, a tak trochu aj o súčasnosti mesta. Naproti tomu Malý Berlín má odkazovať na budúcnosť, ktorú my vidíme pre Trnavu aj v rozvoji kultúry a kreatívneho priemyslu. A dnes je práve Berlín považovaný za centrum nezávislej kultúry v Európe. Chceme vziať to najlepšie z oboch svetov a vytvoriť tu niečo naozaj unikátne.

Pre koho je program centra určený? Chceme urobiť všetko preto, aby bol naozaj pre všetkých. Nemá to byť miesto výlučne pre alternatívnu kultúru a umenie, i keď aj to bude mať u nás samozrejme svoje miesto. Malý Berlín by mal byť postupne otvorený celý deň tak, aby tu našli niečo pre seba školy, rodiny s deťmi, mládež, vysokoškolskí študenti, dospelé publikum a seniori. Už dnes sa snažíme zachytiť potreby a špecifiká jednotlivých diváckych skupín tak, aby sme vedeli urobiť nie len zaujímavý program, ale aj vo vhodných dňoch a časoch.

Aké sú naše ciele? Ambiciózne. Chceme urobiť z Malého Berlína centrum kultúrneho života Trnavy i širokého okolia a jeden z najvýznamnejších symbolov reprezentujúcich Trnavu na Slovensku a v zahraničí.

KC Malý Berlín, foyer KC Malý Berlín, veľká sála KC Malý Berlín, malá sála

 

 

 

 

 

Prejdite sa po našich priestoroch