fbpx

Upcoming event

Znamená §8 návrat Hlavy V.?

lecture
Tuesday — 5. December 2023
— Malá sála

Podľa nového stavebného zákona, ktorý začne platiť od apríla 2024, bude stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov povinný zabezpečiť, aby súčasť stavby tvorilo umelecké dielo v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty stavby. Dielo, ktoré sa má obstarať vo verejnej súťaži, má byť umiestnené na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste.

Upcoming events

DJ Krush

concert
Saturday — 24. February 2024
— Hlavná sála

Read on