fbpx

42+PEOPLE: Softer Skills

20. mája 2024
— Hlavná sála

Jedinečný projekt 42+PEOPLE súboru súčasného tanca 420PEOPLE oslavuje medzigeneračný dialóg tanečníkov a prináša jedinečný a intímny pohľad na vrchol ich tanečnej kariéry po dosiahnutí veku 42 rokov.

Edan Gorlicki počas svojej rezidencie v Štúdiu Maiselovka vytvoril choreografiu pre tri významné osobnosti českého súčasného tanca: Helenu Arenbergerovú, Andreu Opavskú a Veroniku Kornovú.

Softer Skills predstavujú životnú cestu troch žien s desaťročiami skúseností na javisku i mimo neho. Diváci získajú dôverný pohľad na ich životné postoje prostredníctvom toho, čo sa naučili počas svojej tanečnej kariéry. Tieto ženy sú nielen umelkyne, kolegyne, priateľky, matky, ale každá z nich je kráľovnou tanečného umenia.

Choreografia: Edan Gorlicki
Účinkujú: Helena Arenbergerová, Andrea Opavská, Veronika Kornová
Hudba: Paul Calderone
Scénografia a kostýmy: Edan Gorlicki
Foto: Mgr: Vojtěch Brtnický
Trailer: Tomáš Vlček

Projekt 42+PEOPLE: SOFTER SKILLS vznikol s podporou Hlavného mesta Prahy, Ministerstva kultúry Českej republiky, Mestskej časti Praha 1, Štátneho fondu kultúry Českej republiky, Národného plánu regenerácie. Financované Európskou úniou – Next Generation EU. V spolupráci so Štúdiom Maiselovka.


A unique project by the contemporary dance company 420PEOPLE, 42+PEOPLE celebrates the dancers‘ intergenerational dialogue and provides a unique and intimate look at the pinnacle of their dance careers after reaching the age of 42. During his residency at Studio Maiselovka, Edan Gorlicki created a choreography for three important figures of Czech contemporary dance: Helena Arenberger, Andrea Opavská and Veronika Kornová.

Softer Skills represents the life journey of three women with decades of experience on and off the stage. Audiences will get an intimate look at their life attitudes through what they have learned throughout their dance careers. These women are not only performers, colleagues, friends, and mothers, but each is a queen of the art of dance.

Choreography by Edan Gorlicki
Performers: Helena Arenbergerová, Andrea Opavská, Veronika Kornová
Music: Paul Calderone
Set and costume design: Edan Gorlicki
Photography: Vojtěch Brtnický
Trailer: Tomáš Vlček


The project 42+PEOPLE: SOFTER SKILLS was supported by the City of Prague, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Municipality of Prague 1, the State Fund of Culture of the Czech Republic, the National Regeneration Plan. Funded by the European Union – Next Generation EU. In cooperation with Studio Maiselovka.

Footsepts of Resilience is a curatorial project by Soňa Jakubove proposed as part of Aerowaves‘ Startup Forum programme for emerging curators.

organizátori / organisers: Publikum.sk, Malý Berlín, Aerowaves