fbpx

The Art of Movement

19. mája 2024
— Hlavná sála

Prenikavý dokumentárny film o troch starších tanečníčkach z Budapešti. Irén, Éva a Ágnes – všetky vo veku 90 až 100 rokov – boli kedysi súčasťou raného moderného tanečného hnutia v Maďarsku.

THE ART OF MOVEMENT
Boglárka Börcsök / Maďarsko / 2020 / 58 min. / dokument / maďarsky s anglickými titulkami

V úlohe študentky tanca a partnerky do dialógu, režisérky Boglárky Börcsök. sledujeme, ako tri staršie tanečníčky zmenili svoj život, aby prežili veľké spoločensko-politické zmeny minulého storočia.

Film nás zavedie k stretnutiam s tromi veľmi odlišnými osobnosťami a ich vzťahom k ich minulosti a súčasnosti. Keď sa Irén, Éva a Ágnes vracajú na pódium a vystupujú vo svojich izbách, odhaľujú neskutočné bohatstvo skúseností uložených v ich telách.
Choreografia spomienok.


A sensual and insightful film about three elderly dancers from Budapest. Irén, Éva and Ágnes – all between 90 and 100 years old – were once part of the early modern dance movement in Hungary.

Admission: free

THE ART OF MOVEMENT
Boglárka Börcsök / Hungary / 2020 / 58 min. / document / Hungarian with English subtitles

Taking the role of a dance student and dialogue partner Boglárka retraces how each of the elderly dancers transformed their lives and movement practices in order to survive the major socio-political changes of the last century.

The film takes us into a personal and bodily encounter with three very different personalities and their relation to their past and present. Returning to the stage and performing in their private rooms, Irén, Éva and Ágnes reveal us an incredible richness of experience stored in their bodies.
A choreography of memories.


Footsepts of Resilience“ is a curatorial project by Soňa Jakubove proposed as part of Aerowaves‘ Startup Forum programme for emerging curators.

organizátori / organisers: Publikum.sk, Malý Berlín, Aerowaves