fbpx

Proseco

Obdobie implementácie projektu:
marec 2024 — február 2026

Projekt vychádza z potreby chrániť a podporovať hodnoty a práva európskej spoločnosti. Naším cieľom je v spolupráci s partnermi posilniť organizácie občianskej spoločnosti a podmienky pre ich fungovanie v Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku.

PROSECO – Posilnenie občianskeho priestoru chce podporiť odolnejší občiansky sektor, prepojiť viac ako 1 000 lokálnych mimovládnych organizácií a 50 ich zastrešujúcich sietí v Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Projekt bol podporen‎ v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Čo chceme dosiahnuť za dva roky:

  • Spoločne monitorovať a analyzovať občiansky priestor v jednotlivých krajinách, vypracovať komplexné správy na túto tému a navzájom sa od seba učiť.
  • Posilniť spoluprácu, dialóg a výmenu osvedčených postupov na miestnej a európskej úrovni.
  • Organizovať strategické koordinačné stretnutia pre siete mimovládnych organizácií.
  • Organizovať okrúhle stoly s tvorcami politík o ich podpore právneho štátu, občianskeho priestoru a demokracie v zúčastnených krajinách a na úrovni EÚ.
Leader of the project:
Partners:
Malý Berlín