fbpx

Re-Source! Ukraine

Obdobie implementácie projektu:
júl 2022 — december 2024

Popis:
Projekt Re-Source! Ukraine má za cieľ podporiť európske organizácie v siedmich krajinách, ktoré pomáhajú násilne vysídleným ukrajinským umelcom a kultúrnym profesionálom obnoviť ich kariéru v európskom kontexte.

Projekt sa zrodil na workshope hodnotenia potrieb, ktorý sa uskutočnil počas TEH Conference 93 v Prahe v máji 2022. Workshop inicioval hĺbkovú diskusiu medzi ukrajinskými umelcami, kultúrnymi pracovníkmi a európskymi kultúrnymi organizáciami s cieľom identifikovať bariéry a riešenia pre integráciu ukrajinských umelcov a divákov do európskej kultúrnej scény ako umelcov a angažovanú komunitu. Účastníci tiež diskutovali o hlavných bariérach kultúrnych organizácií pri práci s ukrajinskými umelcami, komunitami a publikom. Na zabezpečenie lepšej inkluzivity ukrajinských umelcov a kultúrnych profesionálov v európskom kontexte projekt zahŕňa umelecké produkcie, ktoré budú reprezentovať ich postupy s prepojením na miestnu ukrajinskú komunitu a aktivity pre umelcov a kultúrnych profesionálov. Hlavnou verejnou akciou programu je Ukrajinský mesiac v Európe. Pokrývať bude všetky európske kultúrne centrá, ktoré zapoja miestnych a ukrajinských umelcov, aby hovorili o roku od ruskej invázie na Ukrajinu, prezentovali ich umeleckú prácu a zapojili ešte viac ľudí zo širšieho miestneho publika.

Krajiny priamo zahrnuté do projektu sú Slovensko, Česká republika, Poľsko, Lotyšsko, Rumunsko, Moldavsko a Gruzínsko. V rámci nich budeme venovať osobitnú pozornosť integrácii ukrajinských umelcov a kultúrnych pracovníkov do miestnych kultúrnych scén. Za týmto účelom okrem verejného programu zorganizujeme:

  • networkingové akcie,
  • mentorský program,
  • webovú stránka s otvorenými výzvami, možnosťami pobytu a financovania.

Leader of the project:
Malý Berlín
Malý Berlín
V4 project - Critical Revealing of Communist Heritage - Izolyatsia
Partners: