fbpx

In/Visible

Obdobie implementácie projektu:
november 2023 — december 2024

Popis projektu:

Projekt In/Visible vedie talianska organizácia ECATE v spolupráci so španielskym združením Arte Sostenible a Malým Berlínom. Je reakciou na naliehavú potrebu nájsť riešenia, ako sa vyrovnať so zmenou klímy, a na stále nízku úroveň zručností a vedomostí o tejto téme v kultúrnom a kreatívnom sektore. Cieľom projektu je vytvoriť tri certifikované vzdelávacie kurzy pre mladých profesionálov v oblasti kultúry a umenia – jeden pre každú zo zúčastnených krajín. Úlohou Malého Berlína v projekte je pripraviť kurz pre slovenských účastníkov a následne uskutočniť jeho pilotné spustenie. Kurz sa uskutoční na jar 2024, na jeseň potom bude nasledovať praktická časť projektu. Účastníci kurzu budú zapojení do konkrétnych aktivít v našom kultúrnom centre, kde budú môcť s podporou lektorov uplatniť svoje vedomosti v praxi.

Kurzy budú vypracované podľa metodiky britského projektu Carbon Literacy Project, ktorý bude zodpovedný aj za certifikáciu. Účastníci budú mať k dispozícii aj certifikáty CLP.


Leader of the project:
In/Visible project, Ecate logo
Partners:
Malý Berlín
In/Visible project, ArteSostenible