fbpx

Footsteps of Resilience

Obdobie implementácie projektu:
júl 2023 — jún 2024

Popis:
Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v strednej a východnej Európe pracovali a produkovali tanečné diela v období komunistickej totality v 20. storočí, ako aj počas následnej transformácie a nástupu demokracie a kapitalizmu. Druhou projektovou líniou bude ich vlastné starnutie a to, ako ich ovplyvnilo v ich tvorbe.

Prvá línia nášho projektu má za cieľ zistiť, ako sa tanečným profesionálom podarilo tvoriť nové umelecké diela počas minulého režimu v strednej a východnej Európe. Vďaka tomuto projektu môžeme prostredníctvom zaznamenávania orálnej histórie zozbierať čo najviac informácií a spomienok. Týmito osobnými príbehmi môžeme verejnosti priniesť lepšie pochopenie súčasnej situácie tanca na Slovensku, ale aj pripomenúť si neslobodu za minulého režimu, ktorá bola veľkou prekážkou v tvorivých procesoch.

Budeme robiť výskum spolu s miestnymi odborníkmi a výskumníkmi. Výstupom budú nahrávky v audio podobe. Na základe výskumu zorganizujeme medzinárodnú panelovú diskusiu pre odborné publikum tanečných profesionálov nielen zo slovenského prostredia.

Druhou líniou, ktorou by sme sa chceli v rámci nášho projektu riadiť, je starnutie. Tému starnutia považujeme v tanečnej komunite za jednu z kľúčových. Zároveň ide o tému, s ktorou sa môže z vlastnej skúsenosti stotožniť široké publikum.

Jadrom nášho projektu bude tanečné predstavenie Figuring Age (Boglárka Börcsök & Andreas Bolm), ktoré pokrýva tieto témy z maďarskej perspektívy. Tento pohľad by sme chceli doplniť vystúpeniami a odbornými pohľadmi zo susedných krajín s podobnými skúsenosťami. Do programu pozveme tanečníkov a ďalších odborníkov z týchto krajín, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti.

Organizátori: Publikum.sk, Malý Berlín, Aerowaves


Podujatia organizované v rámci projektu

16. máj — 18.00 h a 20.00 h
A4, priestor súčasnej kultúry | Bratislava
Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age (DE, HU)
tanečné predstavenie
web: 18.00 h, 20.00 h | udalosti na Facebooku: 18.00 h, 20.00 h
18. máj — 15.00 h
Telocvičňa, Nová Cvernovka | Bratislava
O vývoji tanca v totalite a po nej
panelová diskusia
web | udalosť na Facebooku
19. máj — 18.00 h
Malý Berlín | Trnava
Kino: The Art of Movement (HU, anglické titulky)
web | udalosť na Facebooku
20. máj — 11.00 h
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Trnava
Softer Skills: workshop
Lektorky: Andrea Opavská, Veronika Kornová a Helena Arenbergerová
web
20. máj — 19.00 h
Malý Berlín | Trnava
42+PEOPLE: Softer Skills
tanečné predstavenie
web | udalosť na Facebooku

Leader of the project:
Malý Berlín
Partners:
Malý Berlín