fbpx

Footsteps of Resilience

Implementation period of project:
júl 2023 — jún 2024

Popis:
Hlavnou koncepciou projektu je skúmanie toho, ako tanec a taneční profesionáli v strednej a východnej Európe pracovali a produkovali tanečné diela v období komunistickej totality v 20. storočí, ako aj počas následnej transformácie a nástupu demokracie a kapitalizmu. Druhou projektovou líniou bude ich vlastné starnutie a to, ako ich ovplyvnilo v ich tvorbe.

Prvá línia nášho projektu má za cieľ zistiť, ako sa tanečným profesionálom podarilo tvoriť nové umelecké diela počas minulého režimu v strednej a východnej Európe. Vďaka tomuto projektu sme mohli prostredníctvom orálnej histórie zozbierať čo najviac informácií. Týmito osobnými príbehmi môžeme verejnosti priniesť lepšie pochopenie súčasnej situácie tanca na Slovensku, ale aj pripomenúť si neslobodu za minulého režimu, ktorá bola veľkou prekážkou v tvorivých procesoch.

Budeme robiť výskum spolu s miestnymi odborníkmi a výskumníkmi. Výstupom budú nahrávky v audio alebo video podobe s príbehmi prezentovanými širokej verejnosti. Na základe výskumu by sme zorganizovali diskusiu pre verejnosť a panelovú diskusiu pre odborné publikum tanečných profesionálov nielen zo slovenského prostredia.

Druhou líniou, ktorou by sme sa chceli v rámci nášho projektu riadiť, je starnutie. Tému starnutia považujeme v tanečnej komunite za jednu z kľúčových. Zároveň ide o tému, s ktorou sa môže z vlastnej skúsenosti stotožniť široké publikum.

Jadrom nášho projektu bude tanečné predstavenie Figuring Age (Boglárka Börcsök & Andreas Bolm), ktoré pokrýva tieto témy z maďarskej perspektívy. Tento pohľad by sme chceli doplniť vystúpeniami a odbornými pohľadmi zo susedných krajín s podobnými skúsenosťami. Do programu pozveme tanečníkov a ďalších odborníkov z týchto krajín, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti.