fbpx
Art-therapy-program-for-children-of-Belarusian-political-prisoners

Art therapy program for children of Belarusian political prisoners

Obdobie implementácie projektu:
jún 2023 — november 2023

Popis:
Projekt vedený a navrhnutý Centrom bieloruskej solidarity má za cieľ pomôcť bieloruským politickým väzňom, a to podporou ich rodín. 40 detí žijúcich v exile v Poľsku, ktorých aspoň jeden z rodičov je politickým väzňom, dostane psychologickú podporu vo forme trojmesačného arteterapeutického pilotného programu vyvinutého tímom špecialistov z Bieloruska, Slovenska, Poľska a Česka a arteterapeutický prázdninový tábor v Čechách.

V súčasnosti je v Bielorusku 1 699 väzňov uznaných z politických dôvodov. Od augusta 2020, keď sa začali povolebné represie v Bielorusku, bolo odsúdených viac ako 2 700 ľudí za politické trestné činy. Mnohí z nich majú rodiny a deti, ktoré sa v dôsledku represií voči svojim príbuzným ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Niektorí z nich z bezpečnostných dôvodov odišli z Bieloruska, takže navyše zápasia s problémami emigrácie. Pomoc rodinám politických väzňov je dôležitým prvkom podpory samotných väzňov. Neľudské podmienky v bieloruských väzniciach a fyzické a psychické týranie, ktorého obeťami sa politickí väzni často stávajú, zvyčajne predlžujú proces návratu do normálneho života. Vedomie, že je o ich blízkych postarané, im umožňuje prežiť (obdobie vo väzení) a zotaviť sa (po prepustení). V tomto pilotnom projekte dostanú niektoré deti z Bieloruska v Poľsku terapeutickú podporu. Forma arteterapie ju sprístupní rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú využívať klasické psychologické poradenstvo. Táto forma je tiež mimoriadne atraktívna pre deti a, ako ukazujú výskumy, aj efektívna pri poskytovaní psychologickej podpory deťom. Týždenný výlet do Česka počas prázdnin bude ďalšou podporou pre deti a ich opatrovníkov.


Leader of the project:
Partners:
Malý Berlín