fbpx
Azovstal iron and steel factory © Chad Nagle, Licence CC

Critical Revealing of Communist Heritage in the V4 region, Ukraine and Georgia

Obdobie implementácie projektu:
júl 2023 — december 2024

Popis:
Projekt vychádza zo spoločného záujmu partnerov o miznúce kultúrne dedičstvo druhej polovice 20. storočia. Partnerov spája spoločná komunistická minulosť, ktorá bola v každej z nich niečím špecifická. Tieto historické a spoločenské súvislosti jednotlivých krajín sprostredkuje päť pilotných aktivít. Každý z partnerov si pre svoju aktivitu zvolil vlastnú tému.

Téme komunistického kultúrneho dedičstva sme sa rozhodli venovať, keďže tradičné kultúrne a pamäťové inštitúcie jej nevenujú dostatočnú pozornosť. Tiež vidíme, ako poslední svedkovia niektorých príbehov odchádzajú a s nimi sa vytrácajú aj ich spomienky a príbehy. Okrem toho, aj hmotné kultúrne dedičstvo, najmä architektonické pamiatky, je ohrozené súčasným urbanistickým rozvojom, ako aj vojnovým konfliktom v prípade ukrajinského partnera. Projektom chceme takisto zdôrazniť úlohu nezávislých kultúrnych organizácií v mapovaní, výskume a kritickej reflexii kultúrneho dedičstva.

Projekt podporí zdieľanie poznatkov a skúseností z kreatívnej prezentácie komunistického kultúrneho dedičstva medzi nezávislými kultúrnymi centrami a podobnými aktérmi na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Ukrajine a Gruzínsku. Každý z partnerov identifikoval miznúci komplex kultúrneho dedičstva, ktorý bol špecifický pre obdobie komunizmu na jeho území. K riešeným témam patria nasledovné: nútené vysťahovanie rómskej menšiny (SK), priemyselná výroba chleba ako základné poslanie v Sovietskom zväze (GE), sovietske priemyselné dedičstvo regiónu Donbas (UA), internácia rehoľných sestier v kláštore v Broumove (CZ) a vysoké školy pre pokročilých ako posilňovače slobody v komunizme (HU).


Leader of the project:
Malý Berlín
Partners:
V4 project - Critical Revealing of Communist Heritage - Izolyatsia