Parkovanie


Malý Berlín, žiaľ, nemá vyhradené parkovacie miesta. Nachádza sa v historickom centre Trnavy, na ktoré sa od 8.00 h. – 18.00 h. počas pracovných dní vzťahujú pravidlá spoplatneného parkovania.

Štefánikova ulica, na ktorej sídlime, a celé historické centrum sa nachádzajú v parkovacej Zóne A, hodinové parkovanie stojí 0,50 €. (Každých 0,10 € pripočíta k zakúpenému parkovaniu 12 minút.) Parkovacia zóna B, ktorá sa začína za hradbami mesta, je spoplatnená sumou 0,20 € za hodinu. (Každých 0,10 € pripočíta k zakúpenému parkovaniu 30 minút.)

Parkoviská

Parkovať sa dá priamo na Štefánikovej ulici, no keďže patrí medzi tie frekventovanejšie, niekedy je náročné nájsť miesto. V pešej vzdialenosti od Malého Berlína máte možnosť zaparkovať na niekoľkých parkoviskách:

pri Bernolákovej bráne
ul. Radlinského / Vajanského
parkovacia zóna A
pri OD Jednota
ul. Dolnopotočná / Halenárska
parkovacia zóna A
pri Zelenom kríčku
ul. Rybníková / Šrobárová
súkromné parkovisko (7.00 h. – 19.00 h.; celodenné parkovanie za 1,50 €)
na Rybníkovej ulici
parkovacia zóna B

Mapa parkovísk

Pre jednoduchú orientáciu sme pre vás pripravili mapu najbližších parkovísk aj s vyznačenou trasou, ako sa k nám z parkovísk dostanete. Stiahnuť si ju môžete tu.

Stiahnite si mapu parkovísk pre tlač vo formáte A4.

Ako si zakúpiť parkovné

Parkovanie môžete uhradiť:

  • v hotovosti v parkovacom automate. Automat nevydáva.
  • SMS správou na číslo 2200 v tvare „TTA EČV X“ alebo „TTB EČV X“ , pričom X označuje počet hodín parkovania od 1 – 10. (Príklad textu SMS správy: „TTA TT123AB 3“.) Cena za hodinu parkovania zakúpenú formou SMS správy je 0,60 € v zóne A a 0,30 € v zóne B.