fbpx

Parkovanie

Malý Berlín nemá vyhradené parkovacie miesta. Nachádza sa v historickom centre Trnavy, na ktoré sa od 8.00 h. – 18.00 h. počas pracovných dní vzťahujú pravidlá spoplatneného parkovania.

Štefánikova ulica, na ktorej sídlime, a celé historické centrum sa nachádzajú v parkovacej Zóne A. Parkovacia zóna B sa začína za hradbami mesta a zahŕňa parkoviská na uliciach Hospodárska, Zelený kríčok, Šrobárová, Rybníková, Kollárová, Spartakovská a Dohnányho.

Úhrada parkovného v zóne A

spôsob úhrady v parkovacom automatebankomatovou kartouv hotovosti
prvých 30 minút0,70 €0,70 €
každých ďalších načatých 15 minút0,35 €0,10 €
spôsob úhrady SMS správou
každých načatých 60 minút1,60 €
text SMS správyv tvare: „TTA TT111AA X“

TTA: označenie parkovacej zóny
TT111AA: evidenčné číslo vozidla
X: počet hodín parkovania

Parkoviská

Parkovať sa dá priamo na Štefánikovej ulici, no keďže patrí medzi tie frekventovanejšie, niekedy je náročné nájsť miesto. V pešej vzdialenosti od Malého Berlína máte možnosť zaparkovať na niekoľkých parkoviskách:

pri Bernolákovej bráne
ul. Radlinského / Vajanského
parkovacia zóna A
pri OD Jednota
ul. Dolnopotočná / Halenárska
parkovacia zóna A
pri Zelenom kríčku
ul. Rybníková / Šrobárová
súkromné parkovisko (7.00 h. – 19.00 h.; celodenné parkovanie za 1,50 €)
na Rybníkovej ulici
parkovacia zóna B

Mapa parkovísk

Pre jednoduchú orientáciu sme pre vás pripravili mapu najbližších parkovísk aj s vyznačenou trasou, ako sa k nám z parkovísk dostanete. Stiahnuť si ju môžete tu.

Stiahnite si mapu parkovísk pre tlač vo formáte A4.
Stiahnite si mapu parkovísk pre tlač vo formáte A4.