Parkovanie

Malý Berlín, žiaľ, nemá vyhradené parkovacie miesta. Nachádza sa v historickom centre Trnavy, na ktoré sa od 8.00 h. – 18.00 h. počas pracovných dní vzťahujú pravidlá spoplatneného parkovania.

Štefánikova ulica, na ktorej sídlime, a celé historické centrum sa nachádzajú v parkovacej Zóne A, hodinové parkovanie stojí 0,50 €. (Každých 0,10 € pripočíta k zakúpenému parkovaniu 12 minút.) Parkovacia zóna B, ktorá sa začína za hradbami mesta, je spoplatnená sumou 0,20 € za hodinu. (Každých 0,10 € pripočíta k zakúpenému parkovaniu 30 minút.)

Parkoviská

Parkovať sa dá priamo na Štefánikovej ulici, no keďže patrí medzi tie frekventovanejšie, niekedy je náročné nájsť miesto. V pešej vzdialenosti od Malého Berlína máte možnosť zaparkovať na niekoľkých parkoviskách:

pri Bernolákovej bráne
ul. Radlinského / Vajanského
parkovacia zóna A
pri OD Jednota
ul. Dolnopotočná / Halenárska
parkovacia zóna A
pri Zelenom kríčku
ul. Rybníková / Šrobárová
súkromné parkovisko (7.00 h. – 19.00 h.; celodenné parkovanie za 1,50 €)
na Rybníkovej ulici
parkovacia zóna B

Mapa parkovísk

Pre jednoduchú orientáciu sme pre vás pripravili mapu najbližších parkovísk aj s vyznačenou trasou, ako sa k nám z parkovísk dostanete. Stiahnuť si ju môžete tu.

Stiahnite si mapu parkovísk pre tlač vo formáte A4.
Stiahnite si mapu parkovísk pre tlač vo formáte A4.

Ako si zakúpiť parkovné

Parkovanie môžete uhradiť:

  • v hotovosti v parkovacom automate. Automat nevydáva.
  • SMS správou na číslo 2200 v tvare „TTA EČV X“ alebo „TTB EČV X“ , pričom X označuje počet hodín parkovania od 1 – 10. (Príklad textu SMS správy: „TTA TT123AB 3“.) Cena za hodinu parkovania zakúpenú formou SMS správy je 0,60 € v zóne A a 0,30 € v zóne B.