fbpx

Javidan Aghayev

Baku, Azerbajdžan
výskumník / prekladateľ / novinár
dátum rezidencie: 19.1. – 16. 4. 2023
cavidaga.com

V súčasnosti sa venuje najmä komunite Udi – kresťanskej, kaukazsky hovoriacej ohrozenej menšine v Azerbajdžane, snaží sa zvyšovať povedomie o ich kultúre a histórii. Je aktívnou súčasťou niekoľkých projektov, ktoré sa snažia budovať mier v azerbajdžansko-arménskych vzťahoch. 

Vyštudoval anglický jazyk a literatúru. Momentálne pôsobí najmä ako prekladateľ a novinár pre BNE Intellinews. Vo voľnom čase organizuje školenia, workshopy a semináre o mediálnej gramotnosti, o tom, ako rozpoznať falošné správy. Okrem toho sa zaujíma o hudobnú scénu v Azerbajdžane, snaží sa propagovať a podporovať miestnu scénu rockových a jazzových kapiel.


Cieľ rezidencie

Počas rezidenčného pobytu sa venoval predovšetkým výskumu kaukazskej albánčiny a ich písma (jazyk predkov Udiov). Spolupracoval s Jasminou Dum-Tragutovou z Univerzity v Salzburgu v Rakúsku a profesorom Jostom Gippertom z Univerzity v Hamburgu v Nemecku na preklade pripravovanej knihy Kaukazská Albánia. Pracoval na preklade knihy The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai. Spoločne s Malým Berlínom pripravil diskusiu s Leyli Gafarovou o súčasnom umení a kultúre v Azerbajdžane. 


Prečítajte si

Tri mesiace bol v Malom Berlíne Cavid z Azerbajdžanu: Na čom pracoval a čím ho upútala Trnava?