fbpx

Japonská kaligrafia s majstrami zo Shodo Geijutsu-in: fotoreport

Minulý týždeň sme mali tú česť privítať v našich priestoroch majstrov japonskej kaligrafie z asociácie Shodo Geijutsu-in. Workshop začal teoretickou časťou, kde sme sa dozvedeli viac o rôznych typoch písma, ako sa v jednotlivých obdobiach vyvíjalo, či ako správne držať a pracovať so štetcom. To všetko sprevádzali ukážky písma od tých najlepších kaligrafov. Účastníci si mohli vyskúšať toto umenie a okrem základných informácii si domov odniesli aj vlastnoručné výtvory.

foto: Anna Siedykh