fbpx

Letný tábor v Malom Berlíne

Letný tábor je už plne obsadený.

Pripravili sme pre deti tábor plný zábavy, kina, divadla a tvorivých dielní. Počas týždňa si vyskúšajú maľovanie, navrhovanie architektúry, sôch aj ilustrácií.

V akom termíne a časoch sa tábor koná?

Tábor sa bude konať v termíne 15. – 19. augusta 2022 od 7:30 do 17:30 s kapacitou obmedzenou na 20 detí.

Pre koho je tábor určený?

Tábor je určený deťom vo veku od 6 do 13 rokov. Pestrý program tábora je pripravený tak, aby sa vedeli zapojiť všetky deti. Aká je cena tábora a čo všetko zahŕňa? Dokedy treba dieťa zaregistrovať?

Cena 140 € zahŕňa nielen stravu („obed, desiatu, olovrant a pitný režim“), ale aj všetky pomôcky a lektorov. Registrácie nám prosím zasielajte do 20. júla 2022. Všetky potrebné dokumenty na stiahnutie a pokyny nájdete nižšie.

Čo všetko deti počas týždňa zažijú?

Pod odborným vedením našej lektorky si vyskúšajú tvorbu reliéfu z hliny a sadry, namaľujú si abstraktný obraz pretavený z fotografie architektúry a vyrobia si sochu z odpadových materiálov. Stretnú sa s ilustrátormi, ktorí pravidelne prispievajú svojimi kresbami do časopisu Bublina. Aby toho nebolo málo, v jeden deň sa ocitnú v kinosále a druhý v divadle. Na konci tábora si za pomoci slnečného svetla vytvoria pamätné tričko plné zážitkov.

Koho deti stretnú a spoznajú?

Deti stretnú divadlo SpozaVoza a dvoch šikovných ilustrátorov: Filipa Horníka a Hedvigu Guttierez, ktorých práce môžu poznať z rôznych kníh a časopisov ako je Bublina a Slniečko. 

Filip Horník
Hedviga Gutierrez
Divadlo SpozaVoza

Filip vyštudoval školu úžitkového výtvarníctva, kde sa venoval tvorbe hračiek a dekoratívnych predmetov, neskôr pokračoval na VŠVU v ateliéri produktového dizajnu a doktorandské štúdium absolvoval v ateliéri dizajnu. V súčasnosti pôsobí ako freelance ilustrátor a dizajnér.

Hedviga je ilustrátorkou, ktorá nedávno absolvovala ateliér knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä knižnej a časopisovej ilustrácii pre deti, ale aj dospelých.

Divadlo SpozaVoza je profesionálnym nezávislým divadlom, ktorého tvorivý tím tvoria etablovaní umelci, pedagógovia, dramatoterapeuti a študenti umeleckých odborov. Divadlo tvorí poučné inscenácie pre deti, mládež, ale aj dospelých ľudí. Vo svojej inovatívnej tvorbe spája viacero druhov a spracúva aj náročné témy

Michaela Lehoczká 
výtvarná pedagogička 
Študovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia stážovala v Malom Berlíne, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie. Je grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster. 

Ak by ste chceli podrobnejší denný program alebo máte doplňujúce otázky píšte na michaela.lehoczka@malyberlin.sk

Stiahnite si dokumenty potrebné na prihlásenie. Vypísané a podpísané prihlášky je potrebné osobne priniesť do kultúrneho centra alebo poslať na e-mailovú adresu michaela.lehoczka@malyberlin.sk