fbpx

Naša prvá zahraničná dobrovoľníčka

Som Timea, mám 30 rokov a pochádzam z Vojvodiny (severnej časti Srbska). Oficiálne som historičkou umenia, no prakticky som sa venovala filmovým festivalom od Srbska po Nemecko. Na jednom filmovom festivale v najväčšom meste Vojvodiny (Novi Sad) som sa pred niekoľkými rokmi stretla s Michalom Klembarom, súčasným riaditeľom kultúrneho centra Malý Berlín. Michal navrhol, aby som ako dobrovoľníčka prišla pracovať do kultúrneho centra v Trnave.

Zostali sme v kontakte dlhé roky, neskôr sa opäť vrátil sa do Srbska, prezentoval tam slovenské krátke filmy a stále si uchoval predstavu o tom, že prídem. Málokto vie, aké ťažké niekedy je, aby sa jednoduchá myšlienka (akou je otvorenie kultúrneho centra) zrealizovala. Michal to vie, keďže Malý Berlín začal fungovať v marci 2018, čo je asi štyri roky po tom, ako sme sa spoznali. Ja som sa pripojila v júni ako dobrovoľník, ktorého projekt podporila Európska dobrovoľnícka služba.


Timein prvý deň v Trnave: hneď sme ju posadili no nášho stánku, v ktorom sme predávali naše publikácie

Zatiaľ pomáham v praktickej časti prípravy rôznych podujatí v kultúrnom centre od koncertov až po premietanie filmov, predávam vstupenky a pomáhal s rôznymi praktickými detailmi okolo podujatí. Vzhľadom na moje skúsenosti s prácou na filmových festivaloch sa budem hlavne podieľať na realizácii filmového festivalu, ktorý bude kultúrne centrum spoluorganizovať.

Jednou z myšlienok, ktorým sa chcem venovať, je prepojenie filmových inštitúcií v Srbsku s kultúrnym centrom. Už niekoľko rokov pracuje a žije na Slovensku veľké množstvo Srbov, v okolí Trnavy podľa nejakých údajov žije od 3 000 do až 7 000 Srbov. Chcela by som, aby sa nakrútil dokumentárny film o tomto fenoméne, o živote komunity v Trnave a o jeho kontakte s domácim obyvateľstvom.


Okrem výletov okolo Trnavy už má Timea za sebou aj výcvik dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby v Tatrách

Nedávno som taktiež vďaka EDS absolvovala príchodový výcvik v Tatrách, kde som sa naučila s inými dobrovoľníkmi z rôznych častí Európy zábavným, ale veľmi praktickým spôsobom veľa o možnostiach a právach dobrovoľníkov, ako aj o pravidlách fungovania EDS. No rada by som poďakovala všetkým kolegom z Malého Berlína, cítim sa tu veľmi vítaná. Najviac chcem poďakovať môjmu koordinátorovi Jozefovi za trpezlivosť a vždy pozitívny postoj.


Vitaj, Timea! Tiež sme radi, že si tu s nami.