fbpx

Open call pre kultúrnych manažérov, kurátorov a výskumníkov

Open call pre kultúrnych manažérov, kurátorov a výskumníkov zo strednej a východnej Európy.
Deadline: 22. apríl 2024
Výsedky: 29. apríl 2024

 

Malý Berlín hľadá kultúrneho manažéra, kurátora alebo výskumníka zo strednej a východnej Európy na trojmesačný pobyt v Trnave.

Malý Berlín je členom siete Trans Europe Halles, v rámci ktorej sme spustili platformu Easthub – v rámci nej sa aktívne snažíme rozvíjať kultúrnu spoluprácu medzi postkomunistickými krajinami. Naše medzinárodné projekty sa venujú aj témam ako kultúrne dedičstvo, inovácie, modernizmus a klimatické zmeny. Tento rezidenčný program vnímame ako príležitosť nadviazať novú spoluprácu a dozvedieť sa viac o iných krajinách nášho regiónu a ich umeleckých scénach.

Rezidenčný program ponúka plne vybavený byt v historickom centre mesta s pokojným pracovným priestorom, mesačné štipendium a preplatenie cestovných nákladov. Vybraný rezident bude môcť naďalej pracovať na svojich vlastných projektoch, ale očakávame, že bude niečo robiť priamo s nami alebo v našom kultúrnom centre.

Trvanie:
máj – júl 2024 (3 mesiace)

Koho hľadáme?
Otvorená výzva je určená kultúrnym manažérom, kurátorom a výskumníkom s rôznym vzdelaním, skúsenosťami a ambíciami zo všetkých postkomunistických krajín Európy a južného Kaukazu s výnimkou Ruskej federácie.

Výber uchádzača bude založený na skúsenostiach, návrhu a relevantnosti minulých/súčasných projektov v životopise.

Kritériá pre účastníka:

 • mladý alebo stredne pokročilý kultúrny manažér, kurátor a výskumník,
 • plynulá angličtina (alebo slovenčina/čeština),
 • predchádzajúce skúsenosti s medzinárodnými projektmi nie sú nevyhnutné, ale môžu byť výhodou.

Čo rezidencia ponúka?

 • štipendium vo výške 500 € mesačne (spolu 1500 €),
 • preplatenie cestovných nákladov do výšky 500 €,
 • ubytovanie počas rezidenčného pobytu,
 • možnosti nadväzovania kontaktov s miestnou scénou,
 • možnosť prezentovať svoju prácu, záujmy, aktivity a nápady verejnosti,
 • plný prístup do kultúrneho centra Malý Berlín a jeho kancelárie v centre mesta.

Očakávané výstupy z rezidencie:

 • aktívna účasť,
 • týždenné správy,
 • verejná prezentácia jeho alebo jej práce a aktivít.

Uzávierka prihlášok je 22. apríla 2024.