fbpx

Borek Brindák

vizuálny umelec
Košice, Slovakia
dátum rezidencie: jún – júl, 2021
facebook.com/borek.brindak

Borek Brindák pochádza z Košíc. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri ASK3D. V septembri 2021 začal svoje magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa niekoľkých kolektívnych výstav, medzi nimi napríklad Artrooms Moravany 2 (Kaštieľ Moravany, 2020), Intervencie do času (Múzeum Bojnice, 2019) a „skafander” (Spišské múzeum, 2018). 

Pre jeho tvorbu je charakteristické, že pre určitú tému alebo koncept hľadá vždy korešpondujúce vizuálne riešenie. Neuzatvára sa teda do jedinej techniky, ale využíva široké spektrum možností a rád experimentuje s rôznymi technikami a technológiami, od klasických sochárskych materiálov až po kinetické konštrukcie. Podstatným však pre neho zostáva sochársky základ, silne prítomný aj v prezentovanom diele.


Cieľ rezidencie

Počas pobytu pracoval predovšetkým na site-specific umeleckej inštalácii, ktorá bola základom pre výstavu Vektory rozhodnutí pre Čepan Gallery. Okrem toho prebehla komentovaná prehliadka a artist talk, na ktorom hlbšie porozprával o svojej tvorbe.

Čo ti rezidencia dala a prečo by si ju odporučil ostatným? 

„Pobyt v Malom Berlíne bol úžasný zážitok. Spoznal som tam skvelých ľudí a ostal som s nimi v kontakte aj po skončení rezidencie. Zažil som tam zaujímavé kultúrne akcie a aj v rezidentskom byte som sa cítil dobre.“


Prečítajte si

Po Borekovi Brindákovi zostala v Malom Berlíne výstava a jedno prekvapenie