fbpx

31. októbra 2017 uplynie 500 rokov od začiatku udalostí, ktoré dnes označujeme termínom „reformácia“. O čo vlastne išlo Martinovi Lutherovi? Má nám jeho príbeh čo povedať aj dnes? Aké významné podujatia sa v tomto roku uskutočnili? A ako by sme si mali reformáciu pripomínať v čase, keď na jednej strane počet členov cirkví v Európe klesá, a na strane druhej sa kresťania usilujú prostredníctvom ekumenického dialógu dospieť opäť k jednote?

Prednášku povedie Martin Kováč, ktorý si pozval zaujímavých hostí. Jeho pozvanie prijali Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia Peter Križan a evanjelický teológ doc. Ondrej Prostredník.

Martin Kováč / momentálne pôsobí ako doktorand na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku. Venuje sa biblickej teológii, ekumenizmu, intertestamentárnemu judaizmu a medzináboženskému dialógu.

Peter Križan / predseda Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia – ok21 a lekár – genetik. V minulosti pôsobil v združení Teofórum. V spolupráci s významným katolíckym teológom Hansom Küngom v roku 2011 editoval publikáciu s názvom Zradené proroctvo: Československá podzemná cirkev medzi Vatikánom a komunizmom, ktorá vyšla v slovenskom i nemeckom vydaní. Prostredníctvom združenia ok21 spolupracuje s ďalšími reformnými iniciatívami v Európe i vo svete.

Ondrej Prostredník / známy slovenský evanjelický teológ, farár a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde momentálne stále pôsobí ako výskumný pracovník. Jeho publicistické texty vychádzajú pravidelne každý týždeň v rubrike Slovo Ondreja Prostredníka v denníku SME. V minulosti taktiež pôsobil ako generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.

Ďakujeme aj mediálnym partnerom: trnava-live.sk, Trnavský Hlas a Mesto Trnava.